P. Gylys: LRT – aklas, kurčias, nebylys. Kai reikia… 10

2016-05-27 18:16 faktai.lt
BFL/Vygintas Skaraitis

Dažnokai iš savo pažįstamų ir nepažįstamų rėmėjų sulaukiu priekaišto –
kodėl taip retai pasirodau televizijoje ir kalbu radijo laidose? Tie
mano pažįstami ir nepažįstami simpatikai galvoja, kad jei užsimanai
nueiti į kokią televizijos laidą, tarkim pas Edmundą Jakilaitį, tai ir
nueini. Tačiau tikrovė yra kitokia. Ne politikas pasirenka radijo ar TV
laidą, o laidos vedėjas renkasi politikus. Ir tai yra dideliu laipsniu
teisinga. Tokia tvarka yra žiniasklaidos laisvės dalis. Žurnalistai, be
abejo, turi teisę rinktis savo pašnekovus, laidų dalyvius, žmones, kurie
duoda interviu. Su sąlyga, kad pasirinkimas nėra korupcinis.

Priešingu atveju – jeigu rinktųsi politikai – kai kurios laidos būtų
pasmerktos. Nes politikai būtų dominuojanti jėga santykiuose tarp
politinės valdžios ir žiniasklaidos. O tai demokratinėje save
vadinančioje visuomenėje būtų anomalija. Žiniasklaida netektų savo, kaip
„sarginio šuns“, aršiai ginančio viešąjį interesą, vaidmens. Kita
vertus, laidos dėl tokio politinio diktato, labai tikėtina, prarastų
patrauklumą – žiūrimumą, klausomumą. Vadinasi, ir savo, kaip ypač
svarbaus viešojo gyvenimo dalyvio, veiksmingumą. Neskaitoma, nežiūrima,
neklausoma žiniasklaida negali turėti deramo poveikio viešajam
gyvenimui, jo kokybei.

Beje, mano karta gali paliudyti, kad tarybinėje sistemoje nemažu
laipsniu taip ir buvo. Turiu galvoje pirmiausia politinę, ideologinę bei
ekonominę tematikas. Nedaug buvo žmonių, kurie tikėjo tuo, ką tais
klausimais anuomet rašė „Tiesa“, „Komjaunimo tiesa“ ar rodė bei kalbėjo
tuometinis valstybinis transliuotojas. Nepasitikima Lietuvoje buvo ir
„Kaspervizija“, tragiškų 1991 m. sausio įvykių metu užgrobtu ir
burokevičininkų kontroliuotu transliuotoju. Taigi, žiniasklaida
aptariama prasme turi būti laisva. Laisva rinktis, ką kviesti į laidas
ir ko nekviesti, laisva formuoti rašančių autorių ratą ir pan.

Tačiau yra ir kita medalio pusė – žiniasklaida, visų pirma, iš mokesčių
mokėtojų pinigų gyvenanti jos dalis – LRT, turi užtikrinti ne tik laidų
patrauklumą, bet ir nuomonių įvairovę, siekti būti, kiek tai įmanoma,
neutrali ideologiniu bei partiniu požiūriu. Tik taip užtikrinamas
demokratiškas viešasis gyvenimas. Valstybė nėra demokratiška, jeigu nėra
užtikrinama galimybė viešoje erdvėje, pirmiausia, žiniasklaidoje,
pasisakyti įvairių pažiūrų žmonėms, jeigu reikšminga visuomenės grupė
yra traktuojama kaip marginali, užribio visuomenės dalis.

Deja, Lietuvoje yra susiformavusi tokia praktika, kad jeigu nesi
liberalių pažiūrų, jeigu aktyviai gini viešąjį interesą, jeigu nesi
valstybės, kaip bendrojo gėrio kūrėjo, niekintojas viešojoje erdvėje,
LRT esi nepageidaujamas. Nes esi atgyvena. Todėl tavo atžvilgiu
transliuotojas yra aklas, kurčias, nebylys.

Priklausau užribio kategorijai, t. y. Lietuvos gyventojų grupei šalia
Broniaus Genzelio, Vytauto Radžvilo, Vytauto Rubavičiaus ir į juos
panašių. Būdamas holistu ir liberalios, individualistinės pasaulėžiūros
kritiku, tapau liberaliai žiniasklaidos daliai nepriimtinas. Todėl tokių
kaip aš nepamatysi Edmundo Jakilaičio, Ritos Miliūtės, Nemiros
Pumprickaitės ar Andriaus Tapino laidose. Neišgirsi ir LRT radijuje.
Nebent teisiamo už akių vaidmenyje, kaip tai buvo nesenoje R. Miliūtės
laidoje.

Mat tos laidos yra „teisingos“ – liberaliai kompradoriškos, o dar
krutančių, demokratiškai ir patriotiškai nusiteikusių sąjūdiečių dalis
yra nepatogi. Nes disidentiška. Sąjūdiečiai – disidentai (nekalbu apie
dėl amžiaus, ligų ar kitų priežasčių tylinčius Didžiojo Sąjūdžio žmones)
mato esamos padėties dramatizmą ir drįsta kalbėti bei rašyti „ne taip“.
Per tai jie net saugumo struktūrų yra įvardyti kaip grėsmė valstybei.

Tačiau net nebūdamas žvalgybos specialistu, suvoki tokios nuomonės
absurdiškumą. Absurdas glūdi tame, kad esant realiam nacionaliniam
pavojui, normalioje šalyje specialiosios tarnybos imtųsi realių veiksmų
kenkėjų atžvilgiu. Bet ne viešųjų ryšių akcijų. Viešojoje informacinėje
erdvėje ŽURNALISTAI turi teisę ir, manau, pareigą aptarinėti žinomų,
kitaip mąstančių žmonių keliamą pavojų valstybei. Manau, jie viešai
turėtų diskutuoti su tais kritiškai kalbančiais žmonėmis, kad būtų
matomas jų pozicijos kenksmingumas. Jeigu tokio esama.

Tačiau taip nėra – diskusijos visais būdais vengiama. Ir tai rodo
situacijos autoritariškumą. Demokratinėse sistemose specialiosios
struktūros dirba tyliai, o žiniasklaida informuoja ir, jei reikia,
triukšmauja. Jeigu mato realias grėsmes. Pas mus visi, taip pat VSD,
triukšmauja, tačiau tikros, pliuralistinės diskusijos nėra. Jos
nepajėgus užtikrinti ir naujai nomenklatūrai tarnaujantis, stagnacijos
būklėje esantis, liberaliame transe gyvenantis ir vienintelę teisingą
pasaulėžiūrą – liberalizmą propaguojantis vadinamasis nacionalinis
transliuotojas. Kaip vieną nuomonę brukantis jis vis labiau panašus į
tarybinių laikų valstybinį transliuotoją. Gal todėl aštrialiežuviai jį
vadina Siaurovizija.

Atkreipiu dėmesį į LRT laidų pavadinimus – „Pinigų karta“, „Bėdų
turgus“. Tie pavadinimai rodo, jog transliuotoją užvaldžiusi grupuotė ne
tik ekonomiką, bet ir visą visuomenę tapatina su rinka ir žmonių
gyvenimo gerėjimą sieja vien su pinigais, turgumis, rinkos režimų įtakos
didėjimu visuomenėje. Tačiau ketvirtis amžiaus liberalizmo ideologijos
dominavimo rodo ką kita – visuomenės skurdinimą, didėjančią nelygybę,
viešojo sektoriaus /biednystę/, aštrėjantį žmonių nepasitenkinimą esama
padėtimi.

Didžiulė LRT bėda yra ir akiplėšiškas politinis šališkumas. Toks
šališkumas sukelia neigiamą visuomenės reakciją, kuri virsta
pravardėmis. Visi visuomeninių laidų vedėjai demonstruoja palankumą
konservatoriams ir liberalams bei priešiškumą ne tik „blogai“ partijai
„Tvarka ir teisingumas“, bet ir socialdemokratams. Prisiminkime, kaip
buvo pučiamas Druskininkų mero Ričardo Malinausko ir ministro Kęstučio
Trečioko pokalbių skandalas. Ir kokie „drovūs“ LRT laidų vedėjai yra
galimai korupcinėje Landsbergių šeimos darželių ir mokyklų verslo
istorijoje. Akivaizdžiai šališki jie yra ir naujausiame Eligijaus
Masiulio ir liberalų skandale.

Apibendrinkime. Visuomenėje stiprėja nuostata, kad LRT tampa panaši į
tarybinių laikų valstybinį transliuotoją, kad ji aktyviai ir
akiplėšiškai dalyvauja politinėse batalijose, atstovaudama jungtines
politines pajėgas – prezidentūrą, konservatorius, liberalus. Ir tai
vyksta Seimo rinkimų išvakarėse, o tai reiškia manipuliaciją rinkėjų
nuomone ir nuotaikomis. Tačiau bent kol kas nesimato jėgos, kuri galėtų
veiksmingai pasipriešinti tokiai negarbingai, neteisėtai, vadinasi, ir
nedemokratiškai LRT elgsenai. Nebent nubustų Seimas.

P.S. Šis tekstas buvo skirtas Delfi portalui. Jis ilgokai buvo
„marinuojamas“. Tiesiai paklausus portalo vadovės Monikos
Garbačiauskaitės-Budrienės, ar rašinys bus publikuojamas, gavau sausą
atsakymą be argumentų – NE. Tai jau trečias tekstas iš eilės, kurio
Delfi neskelbia. Anksčiau to nebuvo, nors ankstesni tekstai buvo gal net
aštresni. Ką gi, gyvename nuolatinio Laisvės pikniko sąlygomis, kai
teisinga yra tik viena nuomonė.

Manau, Skaitytojas, perskaitęs šį tekstą, pats nuspręs, ar pastarasis
atitinka etikos, kultūros reikalavimus ir ar jis kelia grėsmę
demokratijai, nacionaliniam saugumui.

*Autorius: Seimo narys prof. Povilas Gylys

Kiti straipsniai

2016-05-26 10:45

E. Lucas: Ar tikrai žengiame į scenarijų, pavaizduotą knygoje „2017-ieji: karas su Rusija“ 2

2016-05-25 17:07

L. Kolosauskaitė: Laisvės piknikas – už laisvę ar… prieš socialdemokratus? 4

2016-05-24 11:20

Vitalis Nakrošis. Priešrinkiminiai partijų planai neparuošti įgyvendinimui

2016-05-21 14:36

Politologai: tikrasis E. Masiulio korupcijos skandalo poveikis reitinguose dar neatsispindi 2

2016-05-20 10:45

Lucasas: įtikinkit savo draugus Britanijoje balsuoti prieš „Brexit“ 1

2016-05-18 10:45

E. Lucas: Svarbiausias NATO uždavinys – užtaisyti „Baltijos spragą“ 2

2016-05-16 16:25

N. Mačiulis: Kiekvienam Lietuvos piliečiui – po 200 eurų per mėnesį 6

2016-05-16 16:00

P. Gylys: Ar Liberalų sąjūdžiui bus pareikšti įtarimai? 2

2016-05-11 16:18

Ekspertai: “Sodros” lubos būtinos, tačiau kartu reikia ir kitų reformų

2016-05-10 20:41

L. Kolosauskaitė: Vatnikai – kalafiorai vs elitas: Kova už ar prieš europietiškas vertybes? 5

2016-05-10 14:03

V. Simulikas: Ar „slaptos pažymos“ herojumi norėtumėte tapti Jūs? 2

2016-05-09 11:07

S. A. Spurga. Rusiškos medijos įtaka: tiesa lieka kažkur per vidurį

2016-05-05 10:56

E. Lucas: F-22, Švedija, Suomija ir NATO ateitis

2016-05-01 21:58

A. Paleckis: Replika M.Mikutavičiui – tavo mintys vertos bolševiko 13

2016-04-29 16:23

Jauni ir gražūs – Kristijonas Matonis 10

2016-04-29 10:15

E. Lucas: Populizmas ir jo šaknys 1

2016-04-28 19:59

A. Račas: Jauni ir gražūs – Audronė Čiraitė 17

2016-04-28 17:55

L. Kolosauskaitė: Ar tikrai mums grėsmę kelia tik Rusija? 9

2016-04-28 11:42

Marijonas Mikutavičius: nustokim tyčiotis iš mažai uždirbančio žmogaus 12

2016-04-28 09:44

R.Vilpišauskas. Apie rinkiminius pažadus 2

2016-04-27 13:23

A. Genevičius: Ar mokesčio didinimas – išeitis riboti automobilių srautus Neringoje? 1

2016-04-27 12:03

I. Misevičienė: Dėl Kauno technologijos universiteto rektoriaus rinkimų 3

2016-04-25 11:51

L. Gudžinskas. Naujosios rinkėjų apklausos: pavojaus signalas ir socialdemokratams, ir konservatoriams 2

2016-04-22 09:43

E. Lucas: Vakarams laikas organizuoti „greitųjų koaliciją“ ir repetuoti „finansinį smūgį“ 4

2016-04-21 11:38

K. Girnius. Kinta JAV politinis gamtovaizdis 3

2016-04-20 14:04

J. Dapšauskas: Kas nori sunaikinti šapranauskus, vareikius, beresnevičius, parulskius? 1

2016-04-18 17:58

G. Vitkus. Ką reiškia olandų „ne“ Europos Sąjungos asociacijai su Ukraina?

2016-04-14 12:34

G. Merkys: KTU – demokratijos ir įstatymų laužymo smegduobė 4

2016-04-14 10:32

E. Lucas: Apie NATO ir Europą – kur Donaldas Trumpas mane pagiria, o aš su juo sutinku 2

2016-04-13 16:54

P. Gylys: Ar „Tvarka ir teisingumas“ atlaikys destrukciją? 4

2016-04-12 11:48

G. Merkys: ISM akcijų įsigijimo sandoris – galimai nusikalstamas ir neskaidrus 14

2016-04-09 10:32

R. Dargis: Lietuvoje vis dar trūksta verslo lyderystės 5

2016-04-08 18:45

Lietuvos politologai: Vakarai nebemato galimybių svarstyti saugumo klausimų be Rusijos

2016-04-08 14:32

P. Gražulis: Apsivalymo požymiai Generalinėje prokuratūroje

2016-04-07 10:44

D. Jakniūnaitė. Neužšaldytas Kalnų Karabachas – ar yra išeitis?

2016-04-06 20:20

A.Mockevičius: Nušaukit mane, nes aš valdininkas 1

2016-04-06 18:05

O. Bložienė: Kada metas galvoti, kaip persikelti per upę? 1

2016-04-06 11:02

E. Lucas: Ar jau laikas imtis bolševikų taktikos prieš plutokratus?

2016-04-04 16:52

A. Veryga: Alkoholio gamintojams vaikai yra raktas į pelno sėkmę 2

2016-03-31 13:04

A. Mockevičius: Pavasarinės hormonų audros maskuoja vizijos nebuvimą

M