V. Landsbergio kerštas Laisvės gynėjams ir Tautai 31

2016-01-12 21:30 faktai.ltArtūras Račas
BFL/Vyginto Skaraičio nuotrauka

Lietuvai rengiantis minėti Laisvės gynėjų 25-ąsias metines, valstybę ištiko baisi nelaimė.

“Tautos patriarchas” Vytautas Landsbergis nusprendė atkeršyti jo indėlio į valstybės kūrimą deramai neįvertinusiam Seimui ir pareiškė nekelsiantis kojos į Seime vyksiančius Laisvės gynėjų dienos atminimo renginius.

Tiesiai nepasakė, bet mažai kas abejoja, jog taip “nepriklausomybės architektu” vadinamas garbingo amžiaus politikas keršija dabartinei Seimo daugumai už tai, jog ji pernai nepaskyrė V.Landsbergiui Laisvės premijos.

Tą Seimo sprendimą galima vertinti įvairiai.

V.Landsbergis prie Lietuvos laisvės neabejotinai yra daug prisidėjęs ir bandyti tai neigti būtų kvaila. Jis nuo pat 1990 metų Kovo 11-osios buvo faktinis valstybės vadovas ir būtent jam vadovaujant Lietuva vėl tapo nepriklausoma valstybe.

V.Landsbergio vadovavimo būdai patiko ne visiems. Jo politikos stilius dažnai balansuodavo ant ribos, kurią šiandien vadiname patyčiomis, ir todėl nenuostabu, kad šalia jį dievinančių visada būdavo jo nekenčiančių. Tiek Lietuvoje, tiek už jos ribų.

Būtų galima paspekuliuoti, ar Lietuvoje būtų įvykusi “parlamentinė rezistencija” ir pirmalaikiai rinkimai 1992-aisias, jei valstybei būtų vadovavęs ne V.Landsbergis. Ar savanoriai būtų išėję į Pakaunės miškus 1993-ųjų rudenį, kai prezidentu buvo išrinktas ne V.Landsbergis. Tačiau to nedarysiu, nes esu studijavęs istoriją ir nemėgstų svarstymų, kas būtų buvę, jei būtų buvę.

Tikroji istorija yra ta, kad V.Landsbergis buvo. Kaip kad buvo ir parlamento skilimas į “landsbergininkus” ir “kitus”. Ir savanoriai buvo į miškus išėję, nes nenorėjo priesiekti A.Brazauskui, o prisiekti V.Landsbergiui negalėjo. Nes jo neišrinko. Ne tik tada, bet iš esmės niekada po 1990 metų rinkimų.

Dėl to, tiesa, jo nuopelnai atkuriant Lietuvos nepriklausomybę nepasidaro mažesni, tačiau nors jo indėlis į Lietuvos laisvę buvo didelis, tai nebuvo asmeninis V.Landsbergio nuopelnas, kaip kad jis pats kartais bando visiems įteigti, nes nepriklausomybę iškovojome mes visi.

Įskaitant ir tuos 14, kuriuos šiandien vadiname Laisvės gynėjais ir kurie nesulaukė tos dienos, kai Kovo 11-osios Aktas iš deklaracijos virto realybe.

Todėl V.Landsbergio atsisakymą dalyvauti Laisvės gynėjų pagerbimo renginiuose Seime galima vertinti ir kaip jo kerštą Laisvės gynėjams, kurie tada, 1991-aisias, paaukojo savo gyvybes, kad V.Landsbergis ir toliau galėtų vadovauti valstybei, siekiančiai atgauti nepriklausomybę. Gali būti, kad tų 14 Laisvės gynėjų auka lėmė, kad sovietų kariai atsisakė minties šturmuoti pastatą, kuriame tada sėdėjo V.Landsbergis.

Kalbu apie Seimą, kuris pagal Konstituciją yra Tautos atstovybė. Visada. Nepriklausomai nuo to, ar rinkimus laimi LDDP, TS-LKD ar Darbo partija. Seimas išliks Tautos atstovybe ir tada, jei rinkimus laimės Liberalų sąjūdis ar praėjusį savaitgalį įsteigta partija “Neapmokestinamų pajamų didinimas”. Nepriklausomai nuo to, ar Seimui vadovauja V.Landsbergis, A.Valinskas ar L.Graužinienė. Tautos atstovybe Seimas išliks ir tada, jei jam vadovaus N.Puteikis ar A.Maldeikienė.

Todėl keršydamas dabartinei Seimo daugumai, V.Landsbergis keršija ne LSDP, Darbo partijai ir kitiems ne konservatoriams. Jis keršija Tautai, kuri šiai Tautos atstovybės kadencijai pasirinko atstovus, nusprendusius, jog V.Landsbergis nevertas Laisvės premijos.

Ir būtent šis V.Landsbergio keršto aktas geriausiai įrodo, kad tas Tautos atstovų sprendimas buvo teisingas. Negalima apdovanoti Laisvės premija žmogaus, tegul ir daug prisidėjusio prie valstybės nepriklausomybės atkūrimo, kuris nėra laisvas nuo pykčio ir pagiežos kitaip mąstantantiems.

Valstybės nepriklausomybė pati savaime nėra laisvė. Nepriklausomybė yra tik laisvės galimybė. Pasaulyje yra daug pavyzdžių, kai nepriklausomybė nereiškia laisvės ir su kai kuriais jų mes turime bendrą valstybės sieną.

Lietuvos valstybė ta laisvės galimybe pasinaudojo. Anaiptol ne visiškai, daug ką buvo galima ir vis dar įmanoma padaryti geriau ir pasiekti, kad laisvės būtų daugiau. Bet dar turime daug laiko.

V.Landsbergio indėlis šioje srityje, tai yra, plečiant laisvės ribas ir jos suteikiamas galimybes, buvo gerokai mažesnis nei atkuriant nepriklausomybę. Kalbu apie realią galią ir teigiamą indėlį į šį procesą, o ne apie bandymus kiršinti, pjudyti, juodinti, skaldyti ar kalbėtis su marsiečiais.

Nežinau, kaip būtų buvę, jei būtų buvę kitaip ir jei V.Landsbergis būtų turėjęs daugiau galimybių dalyvauti, bet jo demaršas ir kerštas Tautos atstovybei bei jį gynusiems Laisvės gynėjams perša mintį, kad mums labiau pasisekė nei nepasisekė.

Šiandien yra tinkama diena tuo pasidžiaugti ir prisiminti tuos, kas prie Laisvės prisidėjo ne mažiau nei V.Landsbergis, kuris šiandien nė iš tolo neprimena žmogaus, vadinto “nepriklausomybės architektu” ir valstybininku. Greičiau į nosimi šniurkščiojantį nuskriaustą vaiką.

Tiesa, V.Landsbergis nebūtų V.Landsbergis. Jis net savo kerštą iš anksto apgalvojo ir suplanavo.

Sausio 8 dieną jis savo Facebook profilyje išplatino vaizdo įrašą, kuriame pasakoja apie 1991-ųjų sausio 8-ąją ir apie tai, kaip “atsiliepė žmonės į mano kvietimą ateiti ir apginti savo valdžią”. Lyg duodamas suprasti, kad jei būtų kvietęs A.Brazauskas ar R.Ozolas, žmonės nebūtų ėję ir gynę.

Įrašas, kuriame sau būdingu stiliumi, “patriarchas” papila purvo ant savo politinių oponentų, baigiamas V.Landsbergio fraze, kad “sausio 13-oji prasideda sausio 8”. Lyg paaiškinimas, kodėl V.Landsbergis Sausio 13-osios, kartu su Seimu nešvęs.

Gal ir gerai. Gal tegul V.Landsbergis švenčia sausio 8-ąją. Tegul švenčia savo laisvę ir savo didybę. Kuri buvo ir jau niekada nebesugrįš. Kaip ir nesugrįš tie 14 sausio 13-ąją žuvusių Laisvės gynėjų, kurių V.Landsbergis nevertas.

O mes minėkime Sausio 13-ąją ir prisiminkime Laisvės gynėjus, o ne V.Landsbergį. Ir dar prisiminkime, kad laisvės niekada nebus per daug.

/

Kiti straipsniai

2016-05-31 22:10

Čia aš – A.Račas: atsiprašau, kad mums nepavyko 97

2016-05-19 23:40

Kodėl E. Masiulis nesėdi? 21

2016-04-29 17:40

Ar M.Mikutavičius taps naujuoju V.Landsbergiu? 15

2016-04-28 18:23

Norite saugesnės Lietuvos? Padėkite Vladui 4

2016-03-30 17:22

Į sveikatą, mielas Ž.Pečiuli: pakelkime bokalą už girtuoklystės tradicijas LRT 12

2016-03-29 21:14

Lietuva – prisitaikėlių ir bailių šalis 22

2016-03-23 18:51

Tradicija išsaugota: naujas Mesijas jau pasirodė ir ateis mūsų visų gelbėti 24

2016-03-09 21:34

Rusijos provokacija prie kuklaus “Kempinsky” viešbučio 33

2016-03-08 16:58

K. Trečiokas ir E.Gustas turėtų trauktis. Bet pavyzdį turėtų parodyti D. Grybauskaitė ir S. Urbanavičius 14

2016-03-06 19:09

Populistai, konformistai ir slušniai 8

2016-03-04 19:12

Etika: nepriklausoma nuomonė už pinigus, tekstai iš USB ir atmatos 7

2016-03-03 22:09

Man gaila vargšo Šarūno, bet uostyti mėšlą ir būti bailiu jis nusprendė pats. Tokiu ir išliks 4

2016-03-01 21:59

Po kiek STT arba apie “prekybą poveikiu” 11

2016-02-29 18:04

Delfi – Rusijos propagandos įrankis ir grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui 7

2016-02-27 20:30

Ša, kolaborantai! 31

2016-01-28 20:12

Nomenklatūra kyšių neduoda 11

2016-01-15 16:44

Be premijos valstybę mylėti sunku, o už provokacijas Lietuvoje nebaudžiama 15

2016-01-11 19:22

Kas saugiau: ginklai ar marškiniai su ilgomis rankovėmis? 11

2016-01-07 18:07

Prezidentė žada “plataus masto kampaniją”. O aš netikiu 20

2015-12-24 15:02

Ačiū 26

2015-12-23 18:27

Ką daryti, kad Lietuvos valstybė netaptų farsu? 10

2015-12-02 21:23

Mokslą ir propagandą suvienijo M.Garbačiauskaitė-Budrienė 4

2015-11-30 18:24

S. Skvernelis: trys kiškiai vienu LSDP šūviu 6

2015-11-26 13:22

Kai nėra laisvės, laimi tautinių juostelių pardavėjai 6

2015-11-20 18:38

S.Skvernelis, “žemas politinis lygis” ir jo ištakos 27

2015-11-19 01:45

Amen, Allakhu Akbar, Христос воскрес, Keulė rūkė ir fanatiški Lietuvos tamsuoliai 10

2015-11-17 16:46

“Lietuvos geležinkeliai”, viešieji pirkimai ir “nenumatytos aplinkybės”. Tepadeda jums Dievas 7

2015-11-13 16:28

Laisvė, ori senatvė, humoras ir šiltas bendravimas 4

2015-11-12 15:31

D.Grybauskaitės sveikatos būklė ir grėsmės nacionaliniam saugumui 28

2015-11-10 17:22

Kaip jaučiatės, A.Kubiliau? 16

2015-11-05 18:59

Kodėl VSD reikia daugiau lėšų ir kodėl moterys kartais turi užleisti vietą vyrams 4

2015-11-04 19:05

Slapti D.Grybauskaitės ginklai ir jos ginklanešiai: svarbiausia užsiundyti šunis 12

2015-11-03 18:33

Kodėl prezidentei prireikė generalinio prokuroro? 3

2015-11-02 19:14

Viešojo intereso paieškos Druskininkuose ir Vilniuje 11

2015-10-29 19:20

Kovinės pėstininkų mašinos, Gabrieliaus viltys ir prezidentės bitės 3

2015-10-28 16:41

Galutinis sąrašas: ar paliktumėte jiems pasaugoti savo vaikus 8

2015-10-27 19:35

Apie įtaką ir pašvinkusių kiaušinių poveikį “elitui” ir “tautai” 13

2015-10-22 18:01

JAV ir Rusijos tarpusavio supratimas, šnipų bėdos ir būsima A.Ramanausko kalba seksualinių mažumų mitinge 5

2015-10-20 16:44

Socialdemokratiškas požiūris į dideles pajamas 5

2015-10-19 20:38

Kaip tramdyti “ralistus” ir girtuoklius, žudančius žmones? Labai paprastai – finansiškai 12

M