Į viršų

S.Lapėnas: Vidaus reikalų ministerija apie pabėgėlių keliamas grėsmes 1

2015-09-09 13:53 faktai.lt
Autoriaus pateikta nuotrauka

Daugelis tebesiginčija, ar Lietuvoje yra pilietinė visuomenė ir ar ji reikalinga? Ar ji nekelia grėsmės valdžiai ir nusistovėjusiai tvarkai?

Galima manyti, kad klausimai gana keisti. Neabejotina, Lietuvos visuomenę sudaro Respublikos piliečiai. Tačiau ar gerai, kad ji susiskaldžiusi ir per sąlyginai trumpą nepriklausomybės laiką taip ir neišmokusi atstovauti savo interesų, turėti įtakos valdininkų vykdomai politikai, rūpintis kultūra ir savo nariais – piliečiais? Pilietybės sąvoka biurokratų pastangomis suvesta tik į pareigas „dalyvauk rinkimuose, o po to ramiai miegok iki sekančių“ ir „svarbiausia – mokėk mokesčius“ šiandien garantuoja valdžiai ramybę ir tariamą gerovę.

Dabar, kai pasyvi – inertiška Lietuvos pilietinė visuomenė bus priversta susidurti su gerokai socialiai aktyvesnės pabėgėlių bendruomenės integravimusi į Lietuvos visuomenę, valdžia ir toliau ramina mus kilniomis idėjomis apie mistinę „atsakomybę ir solidarumą“, visapusišką integravimąsi ir meilę. Tačiau jei valdžiai pabėgėlių problemų sprendimas yra lojalumo Briuselio valdžios reikalavimų vykdymo išraiška, tai eiliniams piliečiams tai išgyvenimo ir išlikimo klausimas. Juk kasdieniniame gyvenime būtent piliečiai privalės demonstruoti toleranciją, padėti atvykėliams integruotis, bendrauti su jais gatvėje ir buityje. Tai ar protinga slėpti nuo savo piliečių sunkumus su kuriais teks susidurti „integracijos“ metu? Kur kas protingiau atvirai kalbėtis su žmonėmis apie būsimus sunkumus, pasiūlyti galimus sprendimus ir supažindinti su priešgaisrinėmis taisyklėmis, kol gaisrai dar neprasidėjo.

Kaimyninių šalių patirtis įrodo, kad tai įmanoma. Negi tik Estijos piliečiai verti tiesos?

Gal Jūs susipažinote su Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos atlikto tyrimo „Galimos rizikos Lietuvos saugumui, priimant pabėgėlius“ ataskaita? Ne? Prisipažinsiu ir man nepavyko surasti ko nors šia tema. Atvirai sakant, net nežinau ar tai buvo daroma. Gal mums to net nereikia, jei valdžia ir toliau nusiteikusi užliūliuoti ne tik Lietuvos valstybės piliečius, bet ir pati save?

Todėl pasinaudokim Estijos patirtimi. (Dėkoju už pagalbą, rengiant šį straipsnį savo draugams liberalams iš Estijos ir leidiniui „Eesti Ekspress”.

Estijos Vidaus reikalų ministerijos užsakymu atliktų tyrimų rezultatai byloja apie tai, kad valstybės tarnautojai yra bejėgiai įvertinti kas ir su kokiais ketinimais bando patekti į Estiją, pasinaudodami pabėgėlio statusu. Imigracija gali padidinti nusikalstamumo lygį ir išprovokuoti įvairias grėsmes. Teisėsaugos institucijos turi būti pasirengusios žudymo dėl garbės atvejams ir kitiems nusikaltimams, kurių iki šiol Baltijos valstybėse nebuvo.

Nesenai paviešintoje Estijos Vidaus reikalų ministerijos atlikto tyrimo „Galimos rizikos Estijos saugumui, apgyvendinant tarptautinę teisinę apsaugą gavusius žmones“, ataskaitoje teigiama, kad su pabėgėlių atvykimu, susiję visa eilė grėsmių.

Tyrimai įrodo, kad daugelis šalių (Danija, Airija, Prancūzija, Suomija, Norvegija, Rumunija) mato akivaizdžias grėsmes savo saugumui, dėl atvyksiančių pabėgėlių. Grėsmes viešajai tvarkai mato Suomija, Belgija, Olandija, Danija, Čekija, Portugalija, Prancūzija ir Rumunija. Grėsmes gyventojų sveikatai įžvelgia Airija, Danija, Čekija, Suomija ir Rumunija.

Kai kurios šalys (Austrija, Belgija, Čekija, Prancūzija, Vokietija, didžioji Britanija, Norvegija) naudojasi saugumo institucijų ir struktūrų pagalba priimdamos pabėgėlius. Pavyzdžiui Danija praeitais metais atsisakė priimti 104 pabėgėlius (30 proc. nuo pateikusių prašymus). Šioje šalyje visi pabėgėliai patikrinami Danijos žvalgybos, o kai kurių valstybių piliečiai – papildomai tikrinami policijos ir saugumo tarnybų.

Teroristai naudojasi apgaulės būdu

Vidaus gynybos akademijos migracijos tyrimų centro atliktame tyrime ir darbe dalyvavo trys žymūs mokslininkai, kuriems vadovavo Eva-Maria Asari.

Tyrimo metu buvo apklausti migracijos ir pabėgėlių perkėlimo ekspertai iš Estijos ir dar kitų aštuonių šalių. Buvo išanalizuota mokslinė literatūra šia tema.

Imigracija tampa grėsminga saugumui, jei ji – masinė ir priimanti šalis turi nepakankamai žinių apie atvykstančius pabėgėlius.

Ekspertų vertinimu, pati didžiausia grėsmė Estijai kyla dėl nesugebėjimo įvertinti kas ir su kokiais ketinimais atvyks į šalį, nes pateikiami dokumentai dažnai netvarkingi ar jų išvis nėra. Yra pavyzdžių, kai Islamo valstybės nariai siekia apgaulės būdu patekti į Europą.

Ekspertai įvertino ir Socialinių reikalų ministerijos struktūrose išaugsiančius darbo krūvius ir nusikalstamumo lygio augimą. Danijoje nusikalstamumo lygis tarp vyrų pabėgėlių ir jų pasekėjų 73 proc. didesnis nei tarp Danijoje gyvenančių vyrų. 2006 metais Danijos jaunimo įkalinimo įstaigose iš dešimties įkalintų septyni buvo emigrantai, o iš jų net 40 proc. – pabėgėliai. Teigiama, kad Vokietijoje nusikalstamumas tarp imigrantų penkis kartus didesnis nei tarp vokiečių. Švedijoje ir Ispanijoje trečdalį nusikaltimų įvykdo imigrantai.

Galutinė 37-ių puslapių ataskaita atlikta šių metų vasario 23 dieną, o viešai paskelbta internetiniame Vidaus reikalų ministerijos portale tik liepos mėnesį. „Tai ne slapti tyrimai. Tai nebuvo iki galo įforminta“, – pareiškė Tomas Viks (Toomas Viks) – atsakingas už viešuosius ryšius Vidaus reikalų ministerijoje.

Ataskaitos turinys, po jos pristatymo įvairių žinybų atstovams specialiame pasitarime, nesikeitė nuo balandžio mėnesio. Saugumo policijos atstovas tada prie apvalaus stalo pareiškė: „Jei pažvelgsime į kaimynines šalis, visos jos turi problemų (Danija, Švedija, Suomija). Tai reiškia, kad integracija nevyksta sklandžiai. Iš pradžių reikia priimti penkis, po to dešimt ir t.t. Protingiau ir naudingiau būtų teikti pagalbą išorėje“.

Į Estiją atvyks antrarūšiai pabėgėliai

Socialinių reikalų ministerijos atstovas pabėgėlius prilygino neįgaliems („jie turi ypatingų poreikių, kurie panašūs į poreikius asmenų su nukrypimais“) ir pasiskundė dėl sunkumų, surandant gyvenamą plotą. Savivaldybėse pakankamai ilgos eilės, laukiančių gauti socialinį būstą, ir be pabėgėlių. Jis pastebėjo, kad vietinės savivaldybės pageidauja pabėgėlių, kurie kalbėtų rusiškai ir būtų bent kiek panašūs į vietinius.

Kitas šios ministerijos atstovas į tai reaguodamas pareiškė, kad „rusų kalbos poreikis, kaip užsienio kalbos, atrodo siaubingas. Mes padidinsime rusakalbių skaičių, kurie turi ir taip labai trapų ryšį su Estija”.

Trečią tarnautoją domino klausimai su perkėlimo terminu: „Ar bus galimybė sugražinti pabėgėlį atgal, pasikeitus situacijai, kai ji taps nebepavojinga?“.

Eva-Maria Asari atsakė: „Tai ne ta tema, apie kurią norima kalbėti. Bus bandymų sugražinti, tačiau politinė pažiūra tokia, kad greičiausiai pabėgėliai liks priėmusioje šalyje. Ypač, jei pabėgėliai atvyko su vaikais“.

Eva-Marija Asaripažymėjo, kad JAV pasiima „grietinėlę“ iš pabėgėlių tarpo. Europos Sąjungai tenka likusieji. Policijos departamento atstovas patvirtino, kad „Estijai aukštos kvalifikacijos darbo jėgos akivaizdžiai nebus ir teks tenkintis žema kvalifikacija. Mes turėjome gydytojo iš Sirijos atvejį, kai jis iš karto pareiškė, kad neketina likti Estijoje“.

Įvykusio pasitarimo protokolas buvo įslaptintas penkeriems metams.

Verta saugotis naujo tipo nusikaltimų

Pabėgėlių klausimais užsiima ir kitos valstybinės tarnybos. Pavyzdžiui, ekstremalių situacijų sąraše yra įrašyta „masinė pabėgėlių imigracija“. Masinė imigracija laikoma nuo 50-ies žmonių, jiems vienu metu atvykus prie sienos ar susitelkus kokioje nors transporto priemonėje. Tokia rizika įvertinta, kaip itin tikėtina. Tačiau, kai Vyriausybė iš anksto planuoja priimti konkretų skaičių pabėgėlių, tai nėra laikoma ekstremalia situacija.

Teisingumo ministerija įspėja, kad Estija turi būti pasirengusi nusikaltimams „rasinės prievartos, vedybų prieš valią, žudynių dėl garbės“ pagrindu. Užsimenama ir apie lyties organų žalojimus.

„Tikėtinas visiškai naujų, iki šiol nebūdingų Estijai, nacionalinėms grupėms, kurių atžvilgiu tikėtini prievartos aktai, pagausėjimas“ – teigiama aiškinamajame rašte.

E. Asari tyrimuose kalbama, kad tarp įkalintų asmenų Norvegijoje didžioji dalis yra iš Kosovo, Maroko, Somalio, Irako ir Irako, o taip pat iš Azijos.

„Suomijoje 2008 metais užfiksuota daugybė nusikaltimų, kuriuos įvykdė imigrantai – 77 piliečiai iš Irako, 58 iš Somalio, 48 iš Turkijos“, – teigiama tyrimo medžiagoje.

Grėsmės pabėgėliams

Prievartos aktai nebus vienpusiai, nes „dažnai patys emigrantai tampa nusikaltimų aukomis“. Pavyzdžiui, Danijoje net 49 proc. somaliečių tapo nusikaltimų aukomis, o Suomijoje jų buvo 47 proc. Šiaurinėse šalyse imigrantai asocijuojasi su prievarta šeimose, pasitaikė atvejų žmogžudysčių dėl garbės arba dėl vidinių bendruomeninių santykių aiškinimosi.

Policijos departamentas birželio mėnesį nusiuntė Vidaus saugumo akademijai dešimt temų magistriniams darbams. Viena iš jų susijusi su grėsmėmis saugumui dėl masinės imigrantų bangos ir galimybėmis jos išvengti, analize.

Taigi taip Estijos valstybės tarnautojai rengiasi pabėgėlių antplūdžiui ir nuo savo piliečių neslepia su tuo susijusių problemų. Gal daugiau pasitiki, o gal tiesiog ne žodžiais, o veiksmais rodo didesnę pagarbą savo piliečiams?

Neabejotina yra tai, kad Lietuvos piliečiai, kai net atsakingi darbuotojai, šiandien dar neskiria „hidžabo“ nuo „nikabo“, o tuo labiau nesigaudo rytų kultūros subtilybėse, privalo būti valdžios supažindinti ne tik su tuo kas čia atvyks, bet ir gauti detalius paaiškinimus bei rekomendacijas apie atvykstančių asmenų kultūrą bei jų tradicijas.

Paprastą pavyzdį dėl „sprogstamo“ kultūrinio skirtumo pateikia Artimųjų rytų kultūros ir politinės sistemos specialistas savo interviu „Postimees”: „daugelyje azijetiškuose ir rytų kultūros kraštuose, jei moteris žiūri vyrui į akis, tai suprantama, kad moteris – siūlo save. Tai reiškia tą patį, jei europietė (estė) jų akivaizdoje nusiimtų sijoną. Jiems būdingas visiškai kitoks kultūrinis kodas, susiklostęs per tūkstantmečius, ir į tai būtina atsižvelgti. Todėl europietiška bendravimo maniera juos šokiruoja ir provokuoja prievartai“.

Jei jau, kaip mus įtikinėja,, neturime galimybės atsisakyti nuo „pabėgėlių“ priėmimo, tai būtina pasistengti išvengti prievartos ir konfliktų, įspėjus apie panašias galimas problemas Lietuvos žmones.

Lietuvos pilietinė visuomenė turi teisę ir privalo pasirengti neišvengiamam kultūriniam šokui.

O smulkiau apie tai bus kitame straipsnyje.

Kitos naujienos

2016-05-31 22:10

Čia aš – A.Račas: atsiprašau, kad mums nepavyko 97

Prieš beveik pusantrų metų pirmajame savo komentare faktai.lt rašiau: “visada tikėjau, kad yra niša žiniasklaidos priemonei, kuri pirmenybę teikia faktams ir faktais pagrįstai analizei. Niekada neabejojau, kad Lietuvoje yra daug žmonių, kurie skaitytų tokią žiniasklaidos priemonę, nes jų interesai ir…

2016-05-31 22:02

D. Mockus: man uždrausta bendrauti su R. Kurlianskiu

Koncerno „MG Baltic“ prezidentas Darius Mockus sako negalėjęs iš viceprezidento Raimondo Kurlianskio išgirsti paaiškinimų dėl teisėsaugos pateiktų įtarimų – jiems uždrausta bendrauti. „Man uždrausta su juo kalbėti. Jis pasirašo popierius, kad negali bendrauti, bet mes abu negalim bendrauti. Bendravimas uždraustas,…

2016-05-31 19:19

E. Jankevičius atsistatydino ir sako apskritai nedalyvausiąs Seimo rinkimuose

Iš vidaus reikalų viceministro pareigų pasitraukęs Elvinas Jankevičius sako apskritai nedalyvausiąs Seimo rinkimuose. „Apskritai rinkimuose nedalyvausiu“, – BNS antradienį sakė E.Jankevičius. Anksčiau antradienį socialdemokratų vicepirmininkas Algirdas Sysas BNS teigė, kad E.Jankevičius nedalyvaus parlamento rinkimuose su Socialdemokratų partija. Pasak vidaus reikalų…

2016-05-31 18:25

„MG Baltic“ viceprezidentas R. Kurlianskis išėjo į laisvę

Politikų papirkimu įtariamas koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis po 20 dienų trukusio suėmimo antradienio pavakarę paleistas iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo. R.Kurlianskis laisvę atgavo, teismui atmetus prokurorų prašymą pratęsti jo suėmimo terminą. Teismas antradienį R.Kurlianskiui skyrė namų areštą dviem mėnesiams…

2016-05-31 18:19

Buvęs Vilniaus vicemeras ir Seimo narys E. Lementauskas korupcijos byloje buvo nuteistas pagrįstai, patvirtino teismas

Buvęs Seimo narys ir buvęs sostinės vicemeras Evaldas Lementauskas pagrįstai buvo pripažintas kaltu ir nuteistas lygtine bausme korupcijos byloje, antradienį patvirtino Vilniaus apygardos teismas. Buvęs politikas buvo nuteistas dar 2014 metų vasarį, tačiau nuteistasis nuosprendį apskundė Vilniaus apygardos teismui ir…

2016-05-31 18:05

Lietuva dvigubai viršija ES vidurkį dėl mirčių nuo perdozavimo

Lietuva dvigubai viršija Europos Sąjungos (ES) vidurkį dėl mirčių perdozavus narkotinių medžiagų. Blogiausia padėtis – Estijoje. Užpernai Lietuvoje milijonui teko 44,4 atvejo arba iš viso 87 mirtys dėl narkotikų perdozavimo. Šie rodikliai skaičiuojami 15-64 metų gyventojų grupėje. Tuo metu ES…

2016-05-31 17:33

Politinė taryba: sprendimas dėl PVM lengvatų – rudenį, bus didinamas NPD

Premjerui siūlant jau nuo spalio įvesti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą mėsai, o kai kuriems politikams – sumažinti PVM tarifą iki 18 proc., politikai dėl šio mokesčio lengvatų svarstymų grįš tik rugsėjį. Tačiau jie sutarė, kad neapmokestinamųjų pajamų (NPD) dydis…

2016-05-31 17:26

Seime iriasi griežtesnė įmonių obligacijų leidimo ir platinimo tvarka

Seime skinasi kelią naujos kapitalo rinkos priemonės – griežtesnė įmonių obligacijų platinimo tvarka. Siūlomos naujos procedūros, kurias turės įveikti įmonės, ketinančios išleisti obligacijų. Už balsavus 74-iems ir susilaikius 7-iems Seimo nariams, antradienį po svarstymo Seimas pritarė Akcinių bendrovių ir uždarųjų…

2016-05-31 17:24

„Lietuvos geležinkelių“ vadovas nemato kliūčių piktnaudžiavimu įtariamam S. Gudvaliui toliau dirbti

„Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Stasys Dailydka nemato problemos, jog jau trejus metus piktnaudžiavimu įtariamas jo pavaduotojas Stasys Gudvalis lieka dirbti šioje valstybės valdomoje bendrovėje. „Man atrodo, kad nekaltumo prezumpcija galioja visiems, negali būti išimties ar tokiam, ar tokiam“, – BNS…

2016-05-31 16:21

Seimas linkęs atšaukti privalomą augintinių ženklinimą

Seimas linkęs atšaukti privalomą šunų, kačių ir šeškų ženklinimą, kuris visuotinai turėjo būti įgyvendintas nuo 2017 metų. Antradienį po svarstymo parlamentas pritarė „darbiečio“ Kęstučio Daukšio pataisoms, kad privalomas ženklinimas lieka galioti tik gyvūnams, kurie išvežami iš Lietuvos arba į ją…

2016-05-31 16:13

N. Numavičius neturi bendrų verslų su „MG Baltic“, sako advokatė

Verslo grupės „Vilniaus prekyba“ pagrindinis akcininkas Nerijus Numavičius neturi bendrų verslų su koncernu „MGBaltic“, sako N.Numavičiaus advokatė. Pasak Olgos Petroševičienės, N.Numavičiaus ir koncerno prezidento Dariaus Mockaus santykius „galima laikyti pagarbiai draugiškais“. „Bendrų verslų su „MG Baltic“ įmonių grupe N.Numavičius neturi…

2016-05-31 15:22

Teismui perduota dviejų neteisėtai pagalbą gimdyvėms namuose teikusių vilniečių byla

Panevėžio apygardos prokuratūra į teismą perdavė bylą, kurioje dvi vilnietės kaltinamos neteisėtai besivertusios ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla – įtariama, kad viena jų priimdavo namuose gimdančių moterų naujagimius, o kita juos apžiūrėdavo ir išrašydavo gimimą patvirtinančias pažymas, nors nei…

2016-05-31 14:55

Narkotikų paplitimo žemėlapyje Lietuva žinoma kaip metamfetamino šalis – ataskaita

Europos regionai skiriasi pagal narkotikų paplitimą, Lietuva su Latvija, Estija, Lenkija, Čekija ir Slovakija garsėja kaip metamfetamino šalys, rodo ES narkotikų stebėsenos agentūros (EMCDDA) ataskaita. „Daugelyje Vakarų ir Pietų Europos šalių dažniausiai konfiskuojamas stimuliantas yra kokainas, ir tai visiškai atitinka…

2016-05-31 14:28

Kauno rajone darželyje vaikui į ranką įkando gyvatė

Kauno rajone, Ežerėlio miestelyje, pirmadienį vaikui darželyje į ranką įkando nuodinga gyvatė – angis. „Dviejų metų vaikas, kuriam vakar apie 10 valandą vaiko įkando gyvatė, angis, buvo pervežtas į vaikų skyrių ir perkeltas į intensyviosios terapijos skyrių, nes tino ranka.…

2016-05-31 14:13

Seime į priekį juda pataisos, kurios leistų šauliams namuose laikyti pusiau automatinius ginklus 4

Seime į priekį juda pataisos, kurios leistų šauliams ir kariams savanoriams įsigyti bei namuose laikyti pusiau automatinius ginklus ir šovinius. Už pataisas, kurios numato teisę įsigyti B ir C kategorijų ginklus, antradienį po svarstymo balsavo 58 Seimo nariai,prieš buvo 7,susilaikė…

2016-05-31 13:30

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų vadovė ginasi dėl užtvertų miško keliukų ir sutarčių su gyventojais

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos vadovė Vida Petiukonienė, kuriai Vilniaus meras Remigijus Šimašius buvo davęs laiko iki antradienio paaiškinti parkuose nustatytus pažeidimus, sako esanti pasiruošusi apginti savo veiksmus. Praėjusią savaitę su V.Petiukoniene susitikęs meras sakė, kad pasitikėjimas ja yra…

2016-05-31 12:38

Bus švelninami reikalavimai žemės pirkėjams, sako premjeras 2

Europos Komisijai (EK) reikalaujant, kad Lietuva palengvintų žemės pardavimą užsieniečiams, premjeras Algirdas Butkevičius žada, kad reikalavimai žemės pirkėjams bus švelninami, pirmiausia naikinant reikalavimą turėti žemės ūkio išsilavinimą. „Jeigu kalbėti apie žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo projektą, kiek žinau, šią…

2016-05-31 12:20

N. Numavičiaus įmonės vadovė apklausta Specialiųjų tyrimų tarnyboje

Teisėsaugos pareigūnai galimo politikų papirkimo byloje antradienį apklausė verslo grupės „Vilniaus prekyba“ pagrindinio akcininko Nerijaus Numavičiaus kontroliuojamos bendrovės „Bertona Holdings Limited“ Lietuvos skyriaus vadovę Dianą Dominienę. „Negaliu nieko pasakyti“, – po apklausos Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) žurnalistams sakė D.Dominienė. „Ką…

2016-05-31 11:00

A. Butkevičius kartoja: PVM lengvata – tik mėsai

Premjeras Algirdas Butkevičius kartoja, kad pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvata gali būti taikoma tik šviežiai ir atšaldytai mėsai, o jei dėl to maisto produktai neatpigs, ji būtų panaikinta. „Kalbant apie PVM lengvatą matau tik dvi galimybes: pirma, sumažinti PVM tarifą…

2016-05-31 10:24

Šaltiniai: galimos politinės korupcijos byloje kratos atliktos N. Numavičiaus įmonėje

BNS žiniomis, teisėsauga galimos politikų ir koncerno „MGBaltic“ korupcijos byloje pirmadienį atliko kratas ir didžiausios Lietuvoje verslo grupės „Vilniaus prekyba“ pagrindinio akcininko Nerijaus Numavičiaus kontroliuojamos bendrovės „Bertona Holdings Limited“ Lietuvos skyriaus vadovės Dianos Dominienės darbo vietoje ir namuose. Pasak šaltinių,…

2016-05-31 10:18

R. Kurlianskis paleidžiamas į laisvę – advokatas

Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį atmetė prokuroro prašymą pratęsti koncerno „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio suėmimą. Politikų papirkimu įtariamas R.Kurlianskis bus paleistas į laisvę antradienį, po teismo posėdžio žurnalistams pranešė jo advokatas Kazys Pėdnyčia. Verslininkui teismas skyrė namų areštą dviems…

2016-05-31 09:52

Seime – iniciatyvinės grupės siūlymai dar labiau riboti alkoholio prieinamumą

Seimui teikiamos piliečių iniciatyvinės grupės „Už blaivią“ parengtos alkoholio prieinamumą ribojančios įstatymo pataisos – jomis siūloma neparduoti alkoholio jaunesniems nei 20 metų asmenims ir įpareigoti pardavėjus reikalauti pateikti asmens dokumentą. Dabar stipriuosius gėrimus gali įsigyti žmonės nuo 18 metų. Seimui…

2016-05-31 09:48

Prezidentės patarėja: politinė sistema išgyvena stiprų sukrėtimą 2

Politinė sistema išgyvena stiprų sukrėtimą, sako prezidentės Dalios Grybauskaitė patarėja Rasa Svetikaitė, teisėsaugai paskelbus apie įtarimus dėl liberalų ir „darbiečių“ korupcijos. „Akivaizdu, kad šiandien politinė sistema išgyvena iš tikrųjų stiprų sukrėtimą ir, kaip aš ir minėjau, nuo politikų priklauso, ar…

2016-05-31 08:56

Seimo narė A. Bilotaitė pateko į avariją 1

Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė pirmadienį Raseinių rajone pateko į avariją, kai jos automobilis kliudė stirną, pranešė Policijos departamentas. Apie 22 val. Raseinių rajone, automagistralės Klaipėda – Vilnius 135-ame kilometre, automobilis „Audi A4“, vairuojamas Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų…

2016-05-31 07:29

Teismas skelbs sprendimą dėl R. Kurlianskio suėmimo pratęsimo

Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį skelbs sprendimą dėl prokuroro prašymo dviem mėnesiams pratęsti „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio suėmimą. R.Kurlianskis ankstesniu Vilniaus apygardos teismo sprendimu buvo suimtas 20 dienų, šis terminas baigiasi gegužės 31 dieną, antradienį. Teismo prašoma pratęsti verslininko…

2016-05-30 20:47

V. Uspaskichas: jei prokurorams kiltų kliūčių apklausti, V. Gapšio vietoje pasitraukčiau iš Seimo ir partijos

Darbo partijos įkūrėjas ir buvęs ilgametis lyderis Viktoras Uspaskichas sako, kad tuo atveju, jeigu prokurorai kreiptųsi dėl parlamentaro Vytauto Gapšio neliečiamybės, jis turėtų atsisakyti Seimo nario mandato ir pasitraukti iš partijos. „Ką reiškia ginu ar neginu (V.Gapšį)? Aš neturiu nei…

2016-05-30 17:39

V. Gapšys neturi palikti nei partijos, nei Seimo, sako V. Mazuronis

„Darbietis“ Vytautas Gapšys neturėtų palikti nei partijos, nei Seimo, sako Darbo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis, teisėsaugai tiriant įtarimus dėl galimo parlamentaro kyšininkavimo. „Aš pasitikiu V.Gapšiu, tačiau jeigu pasirodys daugiau teisėsaugos informacijos, kad kažkas buvo neteisėtai padaryta, tai reaguosime kitaip“, –…

2016-05-30 17:30

R. Kurlianskio suėmimą prokuroras siūlo pratęsti dviem mėnesiams – teisėjas

Generalinė prokuratūra prašo pratęsti „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio suėmimą dviem mėnesiams, žurnalistams Vilniaus miesto apylinkės teisme pirmadienį patvirtino teisėjas Petras Karvelis. „Dviem mėnesiams“, – sakė P.Karvelis, paklaustas, kuriam laikui prašoma suimti R.Kurlianskį. Vilniaus apylinkės teismas šį prokuroro Justo Lauciaus…

2016-05-30 15:28

Politologas sako, kad ant Darbo partijos kritęs šešėlis nešvelnina liberalų krizės

Politologas Mažvydas Jastramskis sako, kad korupcijos tyrime įtarimų šešėlis kritęs ant Darbo partijos nešvelnina Liberalų sąjūdžio krizės. Teisėsauga tiria įtarimus, kad koncerno „MGBaltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis galėjo duoti kyšius. Prieš kelias savaites teisėsauga paskelbė, kad kyšį galėjo paimti dabar jau…

2016-05-30 15:00

V. Gapšys įtarimus neigia, dėl mandato žada apsispręsti vėliau

Darbo partijos pirmasis vicepirmininkas Vytautas Gapšys sako nepripažįstantis įtarimų korupcija, o dėl Seimo nario mandato žada apsispręsti vėliau. Žurnalistų paklaustas, ar yra kada nors paėmęs ar davęs kyšį, V.Gapšys atsakė: „Ne“. Politikas teigė „nelabai įsivaizduojantis, kuo gali būti kaltinamas“. V.Gapšys…

2016-05-30 14:51

Savo vaikus į šulinį įmetusį Kėdainių rajono gyventoją prašoma gydyti priverstinai

Savo vaikus į šulinį Kėdainių rajone, Saviečių kaime, įmetusį vyrą prokuroras prašo priverstinai gydyti, pirmadienį pranešė prokuratūra. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Andrius Kiuršinas priėmė nutarimą perduoti bylą teismui dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo Aurelijui Berui. Jis šių metų sausio 2…

2016-05-30 14:38

V. Gapšys po apklausos: nekalbama apie grynuosius pinigus

Iš apklausos Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) pirmadienį išėjęs parlamentaras „darbietis“ Vytautas Gapšys sako, kad teisėsaugos įtarimai kyšininkavimu tarp jo ir koncerno „MGBaltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio nėra susiję su grynaisiais pinigais. „Ką galiu pasakyti, tai nekalbama apie grynuosius pinigus“, – žurnalistams…

2016-05-30 14:02

Teisėsauga atliko kratas ir poėmius „Mitnijoje“ ir LNK

Teisėsauga pirmadienį atliko kratas ir dokumentų poėmius dvejose koncernui „MGBaltic“ priklausančiose įmonėse – statybų bendrovėje „Mitnija“ ir kelias televizijas valdančioje grupėje „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ (LNK). „MGBaltic“ atstovė pranešė, kad šiose įmonėse pirmadienio rytą „lankėsi ikiteisminio tyrimo pareigūnai, tęsiantys procesinius…

2016-05-30 13:55

G. Landsbergis: kyšininkai užkniso juodai 10

Pasirodžius informacijai, kad STT atlieka kratas Darbo partijos nario V. Gapšio namuose bei darbovietėje, G. Landsbergis pratrūko ir savo facebook paskyroje, kreipėsi į “tuos visus, kurie kiaulės akimis manė, kad čia tik nedidelis kyšelis.” “Kyšininkai užkniso juodai. Taip jūs, kreipiuosi…

2016-05-30 13:07

Bent vienos rūšies pensiją gauna kas trečias Lietuvos gyventojas

Lietuvoje praėjusių metų pabaigoje bent vienos rūšies pensiją gavo 912,3 tūkst. asmenų, arba kas trečias šalies gyventojas, rodo išankstiniai Statistikos departamentoduomenys. Per praėjusius metus pensijų gavėjų skaičius sumažėjo 10,9 tūkst. (1,2 proc.), teigiama Statistikos departamento pranešime. 2015-ųjų pabaigoje 677,5 tūkst.…

2016-05-30 12:52

Politinė taryba dėl PVM maisto produktams tarsis antradienį

Valdančiosios koalicijos partijų posėdis dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatų maisto produktams vyks antradienį, pranešė premjero Algirdo Butkevičiaus patarėja. „Su koalicijos partneriais suderinta ir atsižvelgus į premjero darbotvarkę, politinės tarybos posėdis vyks antradienį 14 val.“, – BNS sakė premjero patarėja…

2016-05-30 12:40

Generinių vaistų kompensuojama daugiau, didėja ir pacientų priemokos – auditoriai

Pasiekti geresnį generinių vaistų prieinamumą Lietuvoje vis dar sunku, nes nėra suformuota aiški šių vaistų vartojimo politika, o vartotojams trūksta informacijos apie galimybę vaistinėse rinktis mažiau kainuojančius vaistus, rodo Valstybės kontrolės atliktas generinių vaistų pasiekiamumo užtikrinimo auditas. „Kompensuojamųjų generinių vaistų…

2016-05-30 12:36

V. Mazuronis dėl galimos korupcijos sako norintis išgirsti V. Gapšio poziciją

Darbo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis dėl galimos partiečio Seimo nario Vytauto Gapšio korupcijos sako norintis išgirsti paties parlamentaro poziciją. „Pirmiausia aš norėčiau išgirsti Vytauto Gapšio nuomonę, paaiškinimą ar kažką panašaus, todėl, kad tada žiūrėsime, kokia ten situacija. Arba bent jau…

2016-05-30 12:01

Per savaitę Vilniuje nustatyti 36 neblaivūs vairuotojai

Praėjusią savaitę Vilniuje nustatyti 36 neblaivūs vairuotojai, 19 iš jų sulaikyti savaitgalį. Savaitgalį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės pareigūnai pasirinktose sostinės vietose ir pasirinktame Vilniaus apskrities rajone tikrino vairuotojų blaivumą – ar nevairuoja apsvaigę…

2016-05-30 11:59

Teisėsauga įtaria, kad „MG Baltic“ per V. Gapšį už kyšius siekė paveikti Darbo partiją 2

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)pirmadienį paskelbė įtarianti, kad šiuo metu suimtas koncerno „MGBaltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis per Seimo narį „darbietį“ Vytautą Gapšį už kyšius siekė paveikti Darbo partijos narius, kad jie veiktų koncerno interesais. Vykdant tyrimą atliktos kratos V.Gapšio namuose ir…

2016-05-30 11:10

Pedagogų atlyginimams kelti iki 2020-ųjų planuojama skirti beveik 200 mln. eurų

Pedagogų atlyginimams kelti 2016-2020 metams planuojama skirti 195,8 mln. eurų, numatoma Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos projekte. Pagal programą, kurią dar turės patvirtinti Vyriausybė, pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientai kasmet didėtų 5 procentais. Nuo šių metų rugsėjo tam reikėtų 9,5…

M