Į viršų

G. Merkys: ISM akcijų įsigijimo sandoris – galimai nusikalstamas ir neskaidrus 14

2016-04-12 11:48 faktai.lt

2015 m. pabaigoje KTU rektorius P. Baršauskas sudrebino viešąją erdvę sensacingu pranešimu: KTU – valstybinis universitetas – perka privataus ISM universiteto akcijas, perima jo kontrolę. Sandorio esmė ta, kad stambios viešos lėšos perėjo į privačias koncerno „ARVI“ rankas. Žurnalistams paklausus, kiek konkrečiai kainuoja sandoris, rektorius prisidengė „komercine paslaptimi“.

Paskelbta, gautas Konkurencijos tarybos sutikimas sandoriui sudaryti. Suprask, jei solidi valstybės institucija davė sutikimą, tai sandoris skaidrus. Neskubėkime nusiraminti. Konkurencijos taryba oficialiame rašte šakinei aukštųjų mokyklų profsąjungai LAMPSS, kuri pradėjo domėtis sandorio skaidrumu ir teisėtumu, paaiškino, jog ši Taryba sandorių skaidrumo korupcijos prevencijos požiūriu nevertina. Kontroliuoja tik konkurencijos dalykus, užimamas rinkos dalis…

Faktas, jog valstybinis universitetas perka privatų, Lietuvoje neįprastas, tačiau savaime nėra neteisėtas. Tokia galimybė abstrakčia forma numatyta galiojančiame Mokslo ir studijų įstatyme. Teisinės problemos ir pagrįstos abejonės dėl sandorio skaidrumo slypi kitur. Valstybinis universitetas yra viešas juridinis asmuo, tokiam viešųjų finansų skaidrumo reikalavimas galioja besąlygiškai.

Jei nesilaikoma viešųjų finansų skaidrumo, galimybės piliečiams tai kontroliuoti, valstybė praranda moralinę teisę rinkti mokesčius. Juk mokesčiai, prireikus, išieškomi priverstinai. Atsisakius viešųjų finansų skaidrumo, mokesčių rinkimas niekuo nesiskiria nuo reketo… Nenuostabu, kad Vakarų demokratijose ir ES nei centas mokesčių mokėtojų pinigų negali būti išleistas neskaidriai, be visuomenės ir piliečių kontrolės. Netgi tos lėšos, kurias viešas juridinis asmuo sugeneruoja savarankiškai, teikdamas paslaugas ir pan., privalo būti leidžiamos skaidriai. Jokios „komercinės paslaptys“ čia negalioja. Nereikia net finansinio nusikaltimo padaryti, vien tik pagrįstos abejonės dėl viešųjų finansų skaidrumo pakanka, kad aukštas valdininkas būtų nedelsiant atstatydintas.

Stodama į ES, Lietuva įsipareigojo laikytis demokratijos, žmogaus teisių, įstatymo viršenybės, ir viešųjų finansų skaidrumo. Mūsų šalis ratifikavo tais klausimais įvairias tarptautines sutartis, pasirašė ES direktyvas. Tarptautiniai teisės aktai turi viršenybę nacionalinių teisės aktų ir nacionalinės teisenos atžvilgiu. Lietuvoje, vykdant šiuos įsipareigojimus, atsirado Viešųjų pirkimų įstatymas, taip pat Viešų ir privačių interesų derinimo valstybės tarnyboje įstatymas. Buvo įsteigtos atitinkamos kontroliuojančios institucijos -Viešųjų pirkimų komisija VPK, VTEK ir kt. Įsigyjant už viešas lėšas nekilnojamą turtą, tvirtinant atitinkamus sandorius, Lietuvoje buvo uždrausta remtis „komercine paslaptimi“.

Įstojus į ES, Lietuvoje bent jau iki šiol nebuvo precedento, kuomet centrinė valdžia būtų išdrįsusi sulaužyti savo tarptautinius įsipareigojimus dėl viešųjų finansų skaidrumo. Šito buvo besąlygiškai laikomasi netgi tada, kai Lietuvoje buvo perkami, statomi gynybinės-strateginės paskirties objektai. Antai, statant šovinių fabriką Kaune, perkant karinius transporto lėktuvus „Spartan“, įsigyjant raketas „Javelin“, šarvuočius ir pan. sandorio suma visuomenei paviešinama iš anksto. „Independence“ atveju visuomenei yra žinoma netgi vienos dienos (!) objekto nuomos kaina… Nelemto LEO-LT sandorio suma taip pat buvo žinoma iš anksto.

Pasirodo, P. Baršauskas yra tikras novatorius. Būdamas vieno stambiausio šalyje viešojo juridinio asmens – KTU – vadovu, jis pridengė neskaidrų sandorį „komercinės paslapties“ sąvoka ir parodė viešųjų finansų skaidrumui bei šalies tarptautiniams įsipareigojimas riestą špygą… Apie sandorio detales nežinojo ir dabar dar nežino ne tik visuomenė, bet ir KTU akademinė bendruomenė, kuriai P. Baršauskas privalo atsiskaityti dėl valstybinio universiteto finansų pagal įstatymą.

Privalomai skelbiamose KTU – valstybinio universiteto – 2015 m. ir 2016 m. finansinėse sąmatose bei metiniuose biudžetuose eilutės apie ISM sandorį nėra. Viskas paslėpta po abstrakčia formuluote „investicijos“… Nieko apie sandorį nežinojo netgi KTU Senatas. Tik KTU Senato valdybą rektorius pamalonino, pranešė jai apie sandorį vieną dieną anksčiau nei medijoms. Informavo Senato vadovybę labai abstrakčiai, be jokių detalių apie kainą. Nebuvo atlikta šio sandorio kaštų ir naudos viešajai gerovei analizė. Kokia našta ir atsakomybė teks viešiesiems finansams investicijų bei sandorio nesėkmės atveju, mokesčių mokėtojams yra nežinoma iki šiol.

KTU-ISM sandoris, be kita ko, paženklintas giliu interesų konfliktu, o galimai ir kitomis aferomis. Iki tapdamas KTU rektoriumi, P. Baršauskas buvo vienas iš privataus universiteto ISM vadovų – senato pirmininkas, prorektorius, doktorantūros komiteto pirmininkas, berods ir tarybos narys… Užimdamas 20011m. KTU rektoriaus postą, Baršauskas atsitempė paskui save visą būrį buvusių ISM darbuotojų. Iki šiol didžiulio valstybinio universiteto valdymo organuose, reikšminguose administraciniuose postuose tebesėdi neproporcingai didelis nuošimtis buvusio nykštukinio privataus universiteto žmonių… Dar skandalingesnis yra tas faktas, kad 2011 m. Baršauskas buvo įtakingos komisijos pirmininkas, kuris atrinkinėjo į universitetų tarybas kandidatus, skiriamus ministro. Žiniasklaida tąsyk pasipiktino neskaidriu ir neetišku P. Baršausko elgesiu.

http://www.alfa.lt/straipsnis/11482673/kaip-lietuvoje-tampama-universiteto-rektoriumi-isrenka-artimi-zmones

Būdamas ISM valdymo organuose ir ketindamas kandidatuoti į KTU rektorius, Baršauskas rekomendavo ministrui paskirti į KTU tarybą būrelį bičiulių – ISM tarybos narių, kurie jį už gero mėnesio sutelktai ir išrinko KTU rektoriumi. Tie veikėjai vienu metu buvo ir privataus, ir valstybinio universiteto valdymo organuose. Visuomenei taip ir liko neaišku, kurį iš konkuruojančių universitetų – privatų ar valstybinį – tie veikėjai labiau valdė..? Priešingai nei Klaipėdos universitete, tąsyk šiurkščių piktnaudžiavimų teismui niekas neapskundė.

Kartais faktinė įvykių eiga ir pats gyvenimas tiesą nustato geriau už akylą ir teisingą teismą. Visa ši nelemta istorija iš penkių metų retrospektyvos šiandien nušvinta naujoje, deja, itin nepatrauklioje šviesoje. Neskaidrus ISM atstovų desantas KTU valdymo organuose ne tik kad neskaidriai išrinko rektorių 2011m., bet, nelyginant diversantų būrys, išlaukė savo valandos ir palaimino galimai nusikalstamą KTU-ISM sandorį. Akivaizdaus neskaidrumo ir interesų konflikto akivaizdoje pagrįstai kyla abejonės, teisinės versijos. Taip ir norisi mąstančiam piliečiui pakartoti garsiąją mūsų politikos klasiko frazę: „kas paneigs, kad nepaėmė už tai lagaminėlio su kupiūromis…“?

KTU tarybos 5 m. kadencija, apibrėžta įstatymu, baigėsi 2016 m. kovo 18 d. Deja, taryba įgaliojimų savo negrąžino, naujos tarybos rinkimų, likus mėnesiui iki kadencijos pabaigos, nepaskelbė. Juk šito reikalauja įstatymas. KTU tarybos kadencija buvo neteisėtai pailginta bemaž pusantrų metų laikotarpiui – net iki 2017-08-30.

LR Akademinės etikos ir procedūrų kontrolierius V. Sadauskas oficialiai konstatavo, kad iš 13-kos universitetų net 8-nių aukščiausi valdymo organai šiuo metu yra suformuoti pažeidžiant teisės aktus… KTU į tą pažeidėjų aštuntuką įeina pirmu numeriu. Dalis KTU tarybos narių dabar be jokių rinkimų sėdės valstybinio universiteto valdžioje 6,5 metų vietoje penkių. Čia paniekinami rinkimai, kaip esminis demokratijos atributas, pažeidžiamas 1-asis LR Konstitucijos straipsnis. Maža to, šiurkščiai pažeidžiamos dvi labai konkrečios akademinių darbuotojų teisės: 1) reguliariai rinkti valstybinio universiteto aukščiausią valdymo organą ir 2) būti išrinktam į šį valdymo organą.

Šiuo metu paskelbti tarptautiniai KTU rektoriaus rinkimai. Š.m. gegužės 12 d. neteisėta KTU taryba neteisėtai rinks neteisėtą rektorių. Niekas neabejoja, kad kišeninė taryba antrai šlovingai kadencijai perrinks tą patį P. Baršauską. Šakinė profsąjunga ketina oficialiai informuoti užsienio šalių ambasadas, kad jos apsaugotų iškilius savo šalies mokslininkus, norinčius padėti Lietuvai, nuo dalyvavimo neskaidriuose ir skandalinguose rinkimuose. Kyla nemaloni teisinė versija, kad tikrasis tarybos įgaliojimų neteisėto pratęsimo motyvas yra jokiu būdu neleisti, kad universiteto valdžia bent iš dalies pasikeistų, kol neužbaigtas neskaidrus KTU-ISM sandoris. Egzistuoja šešėlinė interesų grupė, kuriai svarbu šį sandorį užfiksuoti, padaryti jo teisinį atšaukimą kuo mažiau tikėtinu.

Norint pridengti socialinį protestą, kuris natūraliai turėjo kilti KTU viduje dėl neskaidraus sandorio, rektoriaus įsakymu buvo patvirtintas „Krizių valdymo KTU aprašas“. Šis dokumentas užkiša kritinį akademinės bendruomenės balsą, įveda cenzūrą, pažeidžia žmogaus teises, netgi ragina neduoti parodymų šalies teisėsaugai, kol „oficiali įvykio versija“ nesuderinta su KTU valdžia… Šį aprašą sukritikavo žiniasklaida. http://www.15min.lt/naujiena/svietimas/karstos-zinios/ktu-rektoriaus-isakymas-studente-ir-teisininke-izvelge-priestaravima-teises-aktams-234-567507

Aprašą oficialiai paragino atšaukti Lietuvos žmogaus teisių koordinavimo centras, kurį sudaro autoritetingos organizacijos, įskaitant „Lietuvos Helsinkio grupę“. http://www.lampss.lt/attachments/article/175/del_galimu_zmogaus_teisiu_pazeidimuKTU.pdf

Valstybinis universitetas – KTU – šiuo metu patiria gilėjančią demokratinio viešojo valdymo krizę. Įvairios centrinės valdžios grandys – LR Seimas, Vyriausybė, LR ŠMM Prezidentūra ir kt. apie krizę, piktnaudžiavimus ir galimus nusikaltimus yra seniai informuotos. Šiuo metu kai kurios iš jų rektorių Baršauską, jo piktnaudžiavimus, galimus nusikaltimus bando dengti, kitos – išmintingai tyli. LAMPSS duomenimis, viešo intereso šiuo metu nebando ginti nei viena valdžios grandis. Tyli ir visa sisteminė žiniasklaida, kuri apie krizę žino nuo 2016-03-18. Šakinė profsąjunga daro prielaidą, jog KTU administracija metė skandalo gesinimo tikslui didelius resursus, visą savo įtaką. Kaip kitaip paaiškinti, kad skandalinga ir intriguojanti medžiaga trečia savaitė blokuojama?

Privati teisinė kontora, kuri sudarė neskaidraus KTU-ISM sandorio teisinį algoritmą, padarė didelę metodologinę klaidą. Beje, ši klaida buvo apmokėta iš viešo juridinio asmens lėšų, vadinasi, iš mūsų visų lėšų. Mes patys sumokėjome, kad mus mulkintų. Klaidos esmė ta, kad sandoris buvo grindžiamas vien tik nacionalinės teisės aktais, visiškai ignoruojant tarptautinės teisės aktus ir ratifikuotus šalies įsipareigojimus dėl viešųjų finansų skaidrumo. Kodėl privati kontora taip padarė, dėl kompetencijos stokos ar tyčia, norėdama pasipelnyti ir tenkindama kliento reikalavimus, atsakymo kol kas nėra.

Šakinė profsąjunga ruošiasi ginčyti tiek neskaidrų sandorį, tiek neteisėtą tarybos įgaliojimų pratęsimą, tiek planuojamus neteisėtus rektoriaus rinkimus. Centrinės valdžios tolesnio neveiksnumo akivaizdoje bus pradėtas tarptautinis skandalo viešinimas. Viešųjų finansų skaidrumas ir žmogaus teisės yra būtent tos vertybės, dėl kurių demokratiškoji ES į jokius kompromisus neina.

Tik laiko klausimas, kada bus sustabdytas įstatymų laužymas, atstatytas teisingumas ir sugražintas demokratinis viešo juridinio asmens valdymas. Žinoma, dar yra klausimas, ar Lietuva gebės geranoriškai apsivalyti pati, ar tatai po varginančio bylinėjimosi bei skundų maratono bus priversta padaryti spaudžiama išorinių ES jėgų? Atsakovais bylose bus traukiama Lietuvos valstybė ir būrys apsidergusių veikėjų – KTU rektorius, visa KTU taryba, Senato pirmininkas, taip pat būrelis LR ŠMM bei LR Seimo Teisės departamento ir kt. valdininkų. Tikėtina, jie privalės moralinę žalą ir sandorio atšaukimo nuostolius dengti solidariai iš asmeninių lėšų. Jau yra toks eks-ministras R. Palaitis, kuris piktnaudžiavo valdžia ir dabar už savo veiksmus atsako asmeniniais finansais.

Iš neteisės nekyla teisė, todėl neskaidrus KTU-ISM sandoris turės būti atšauktas, neteisėta taryba ir jos neteisėtai išrinktas rektorius privalės grąžinti įgaliojimus. Lietuvos valstybė ir ES negali nereaguoti į viešųjų finansų skaidrumo principo sulaužymą, neskirdama pažeidėjams jokių sankcijų. Valstybė, kuri neapgina savo jurisdikcijoje įstatymo viršenybės, nustoja būti teisine valstybe. Užuot savo įstatymais sureguliavusi socialinius ir turtinius santykius, preventavusi korupciją, ji visus demoralizuoja, visiems signalizuoja: jei labai norisi, jei sandorio suma ir nauda tikrai didelė, galima viešųjų finansų skaidrumo nesilaikyti visai. Ir už tai nieko nebus… Čia prasideda teisinės ir demokratinės valstybės agonija…

*Gediminas Merkys yra KTU profesorius, Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo LAMPSS valdybos narys

Kitos naujienos

2016-05-31 22:10

Čia aš – A.Račas: atsiprašau, kad mums nepavyko 97

Prieš beveik pusantrų metų pirmajame savo komentare faktai.lt rašiau: “visada tikėjau, kad yra niša žiniasklaidos priemonei, kuri pirmenybę teikia faktams ir faktais pagrįstai analizei. Niekada neabejojau, kad Lietuvoje yra daug žmonių, kurie skaitytų tokią žiniasklaidos priemonę, nes jų interesai ir…

2016-05-31 22:02

D. Mockus: man uždrausta bendrauti su R. Kurlianskiu

Koncerno „MG Baltic“ prezidentas Darius Mockus sako negalėjęs iš viceprezidento Raimondo Kurlianskio išgirsti paaiškinimų dėl teisėsaugos pateiktų įtarimų – jiems uždrausta bendrauti. „Man uždrausta su juo kalbėti. Jis pasirašo popierius, kad negali bendrauti, bet mes abu negalim bendrauti. Bendravimas uždraustas,…

2016-05-31 19:19

E. Jankevičius atsistatydino ir sako apskritai nedalyvausiąs Seimo rinkimuose

Iš vidaus reikalų viceministro pareigų pasitraukęs Elvinas Jankevičius sako apskritai nedalyvausiąs Seimo rinkimuose. „Apskritai rinkimuose nedalyvausiu“, – BNS antradienį sakė E.Jankevičius. Anksčiau antradienį socialdemokratų vicepirmininkas Algirdas Sysas BNS teigė, kad E.Jankevičius nedalyvaus parlamento rinkimuose su Socialdemokratų partija. Pasak vidaus reikalų…

2016-05-31 18:25

„MG Baltic“ viceprezidentas R. Kurlianskis išėjo į laisvę

Politikų papirkimu įtariamas koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis po 20 dienų trukusio suėmimo antradienio pavakarę paleistas iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo. R.Kurlianskis laisvę atgavo, teismui atmetus prokurorų prašymą pratęsti jo suėmimo terminą. Teismas antradienį R.Kurlianskiui skyrė namų areštą dviem mėnesiams…

2016-05-31 18:19

Buvęs Vilniaus vicemeras ir Seimo narys E. Lementauskas korupcijos byloje buvo nuteistas pagrįstai, patvirtino teismas

Buvęs Seimo narys ir buvęs sostinės vicemeras Evaldas Lementauskas pagrįstai buvo pripažintas kaltu ir nuteistas lygtine bausme korupcijos byloje, antradienį patvirtino Vilniaus apygardos teismas. Buvęs politikas buvo nuteistas dar 2014 metų vasarį, tačiau nuteistasis nuosprendį apskundė Vilniaus apygardos teismui ir…

2016-05-31 18:05

Lietuva dvigubai viršija ES vidurkį dėl mirčių nuo perdozavimo

Lietuva dvigubai viršija Europos Sąjungos (ES) vidurkį dėl mirčių perdozavus narkotinių medžiagų. Blogiausia padėtis – Estijoje. Užpernai Lietuvoje milijonui teko 44,4 atvejo arba iš viso 87 mirtys dėl narkotikų perdozavimo. Šie rodikliai skaičiuojami 15-64 metų gyventojų grupėje. Tuo metu ES…

2016-05-31 17:33

Politinė taryba: sprendimas dėl PVM lengvatų – rudenį, bus didinamas NPD

Premjerui siūlant jau nuo spalio įvesti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą mėsai, o kai kuriems politikams – sumažinti PVM tarifą iki 18 proc., politikai dėl šio mokesčio lengvatų svarstymų grįš tik rugsėjį. Tačiau jie sutarė, kad neapmokestinamųjų pajamų (NPD) dydis…

2016-05-31 17:26

Seime iriasi griežtesnė įmonių obligacijų leidimo ir platinimo tvarka

Seime skinasi kelią naujos kapitalo rinkos priemonės – griežtesnė įmonių obligacijų platinimo tvarka. Siūlomos naujos procedūros, kurias turės įveikti įmonės, ketinančios išleisti obligacijų. Už balsavus 74-iems ir susilaikius 7-iems Seimo nariams, antradienį po svarstymo Seimas pritarė Akcinių bendrovių ir uždarųjų…

2016-05-31 17:24

„Lietuvos geležinkelių“ vadovas nemato kliūčių piktnaudžiavimu įtariamam S. Gudvaliui toliau dirbti

„Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Stasys Dailydka nemato problemos, jog jau trejus metus piktnaudžiavimu įtariamas jo pavaduotojas Stasys Gudvalis lieka dirbti šioje valstybės valdomoje bendrovėje. „Man atrodo, kad nekaltumo prezumpcija galioja visiems, negali būti išimties ar tokiam, ar tokiam“, – BNS…

2016-05-31 16:21

Seimas linkęs atšaukti privalomą augintinių ženklinimą

Seimas linkęs atšaukti privalomą šunų, kačių ir šeškų ženklinimą, kuris visuotinai turėjo būti įgyvendintas nuo 2017 metų. Antradienį po svarstymo parlamentas pritarė „darbiečio“ Kęstučio Daukšio pataisoms, kad privalomas ženklinimas lieka galioti tik gyvūnams, kurie išvežami iš Lietuvos arba į ją…

2016-05-31 16:13

N. Numavičius neturi bendrų verslų su „MG Baltic“, sako advokatė

Verslo grupės „Vilniaus prekyba“ pagrindinis akcininkas Nerijus Numavičius neturi bendrų verslų su koncernu „MGBaltic“, sako N.Numavičiaus advokatė. Pasak Olgos Petroševičienės, N.Numavičiaus ir koncerno prezidento Dariaus Mockaus santykius „galima laikyti pagarbiai draugiškais“. „Bendrų verslų su „MG Baltic“ įmonių grupe N.Numavičius neturi…

2016-05-31 15:22

Teismui perduota dviejų neteisėtai pagalbą gimdyvėms namuose teikusių vilniečių byla

Panevėžio apygardos prokuratūra į teismą perdavė bylą, kurioje dvi vilnietės kaltinamos neteisėtai besivertusios ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla – įtariama, kad viena jų priimdavo namuose gimdančių moterų naujagimius, o kita juos apžiūrėdavo ir išrašydavo gimimą patvirtinančias pažymas, nors nei…

2016-05-31 14:55

Narkotikų paplitimo žemėlapyje Lietuva žinoma kaip metamfetamino šalis – ataskaita

Europos regionai skiriasi pagal narkotikų paplitimą, Lietuva su Latvija, Estija, Lenkija, Čekija ir Slovakija garsėja kaip metamfetamino šalys, rodo ES narkotikų stebėsenos agentūros (EMCDDA) ataskaita. „Daugelyje Vakarų ir Pietų Europos šalių dažniausiai konfiskuojamas stimuliantas yra kokainas, ir tai visiškai atitinka…

2016-05-31 14:28

Kauno rajone darželyje vaikui į ranką įkando gyvatė

Kauno rajone, Ežerėlio miestelyje, pirmadienį vaikui darželyje į ranką įkando nuodinga gyvatė – angis. „Dviejų metų vaikas, kuriam vakar apie 10 valandą vaiko įkando gyvatė, angis, buvo pervežtas į vaikų skyrių ir perkeltas į intensyviosios terapijos skyrių, nes tino ranka.…

2016-05-31 14:13

Seime į priekį juda pataisos, kurios leistų šauliams namuose laikyti pusiau automatinius ginklus 4

Seime į priekį juda pataisos, kurios leistų šauliams ir kariams savanoriams įsigyti bei namuose laikyti pusiau automatinius ginklus ir šovinius. Už pataisas, kurios numato teisę įsigyti B ir C kategorijų ginklus, antradienį po svarstymo balsavo 58 Seimo nariai,prieš buvo 7,susilaikė…

2016-05-31 13:30

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų vadovė ginasi dėl užtvertų miško keliukų ir sutarčių su gyventojais

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos vadovė Vida Petiukonienė, kuriai Vilniaus meras Remigijus Šimašius buvo davęs laiko iki antradienio paaiškinti parkuose nustatytus pažeidimus, sako esanti pasiruošusi apginti savo veiksmus. Praėjusią savaitę su V.Petiukoniene susitikęs meras sakė, kad pasitikėjimas ja yra…

2016-05-31 12:38

Bus švelninami reikalavimai žemės pirkėjams, sako premjeras 2

Europos Komisijai (EK) reikalaujant, kad Lietuva palengvintų žemės pardavimą užsieniečiams, premjeras Algirdas Butkevičius žada, kad reikalavimai žemės pirkėjams bus švelninami, pirmiausia naikinant reikalavimą turėti žemės ūkio išsilavinimą. „Jeigu kalbėti apie žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo projektą, kiek žinau, šią…

2016-05-31 12:20

N. Numavičiaus įmonės vadovė apklausta Specialiųjų tyrimų tarnyboje

Teisėsaugos pareigūnai galimo politikų papirkimo byloje antradienį apklausė verslo grupės „Vilniaus prekyba“ pagrindinio akcininko Nerijaus Numavičiaus kontroliuojamos bendrovės „Bertona Holdings Limited“ Lietuvos skyriaus vadovę Dianą Dominienę. „Negaliu nieko pasakyti“, – po apklausos Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) žurnalistams sakė D.Dominienė. „Ką…

2016-05-31 11:00

A. Butkevičius kartoja: PVM lengvata – tik mėsai

Premjeras Algirdas Butkevičius kartoja, kad pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvata gali būti taikoma tik šviežiai ir atšaldytai mėsai, o jei dėl to maisto produktai neatpigs, ji būtų panaikinta. „Kalbant apie PVM lengvatą matau tik dvi galimybes: pirma, sumažinti PVM tarifą…

2016-05-31 10:24

Šaltiniai: galimos politinės korupcijos byloje kratos atliktos N. Numavičiaus įmonėje

BNS žiniomis, teisėsauga galimos politikų ir koncerno „MGBaltic“ korupcijos byloje pirmadienį atliko kratas ir didžiausios Lietuvoje verslo grupės „Vilniaus prekyba“ pagrindinio akcininko Nerijaus Numavičiaus kontroliuojamos bendrovės „Bertona Holdings Limited“ Lietuvos skyriaus vadovės Dianos Dominienės darbo vietoje ir namuose. Pasak šaltinių,…

2016-05-31 10:18

R. Kurlianskis paleidžiamas į laisvę – advokatas

Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį atmetė prokuroro prašymą pratęsti koncerno „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio suėmimą. Politikų papirkimu įtariamas R.Kurlianskis bus paleistas į laisvę antradienį, po teismo posėdžio žurnalistams pranešė jo advokatas Kazys Pėdnyčia. Verslininkui teismas skyrė namų areštą dviems…

2016-05-31 09:52

Seime – iniciatyvinės grupės siūlymai dar labiau riboti alkoholio prieinamumą

Seimui teikiamos piliečių iniciatyvinės grupės „Už blaivią“ parengtos alkoholio prieinamumą ribojančios įstatymo pataisos – jomis siūloma neparduoti alkoholio jaunesniems nei 20 metų asmenims ir įpareigoti pardavėjus reikalauti pateikti asmens dokumentą. Dabar stipriuosius gėrimus gali įsigyti žmonės nuo 18 metų. Seimui…

2016-05-31 09:48

Prezidentės patarėja: politinė sistema išgyvena stiprų sukrėtimą 2

Politinė sistema išgyvena stiprų sukrėtimą, sako prezidentės Dalios Grybauskaitė patarėja Rasa Svetikaitė, teisėsaugai paskelbus apie įtarimus dėl liberalų ir „darbiečių“ korupcijos. „Akivaizdu, kad šiandien politinė sistema išgyvena iš tikrųjų stiprų sukrėtimą ir, kaip aš ir minėjau, nuo politikų priklauso, ar…

2016-05-31 08:56

Seimo narė A. Bilotaitė pateko į avariją 1

Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė pirmadienį Raseinių rajone pateko į avariją, kai jos automobilis kliudė stirną, pranešė Policijos departamentas. Apie 22 val. Raseinių rajone, automagistralės Klaipėda – Vilnius 135-ame kilometre, automobilis „Audi A4“, vairuojamas Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų…

2016-05-31 07:29

Teismas skelbs sprendimą dėl R. Kurlianskio suėmimo pratęsimo

Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį skelbs sprendimą dėl prokuroro prašymo dviem mėnesiams pratęsti „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio suėmimą. R.Kurlianskis ankstesniu Vilniaus apygardos teismo sprendimu buvo suimtas 20 dienų, šis terminas baigiasi gegužės 31 dieną, antradienį. Teismo prašoma pratęsti verslininko…

2016-05-30 20:47

V. Uspaskichas: jei prokurorams kiltų kliūčių apklausti, V. Gapšio vietoje pasitraukčiau iš Seimo ir partijos

Darbo partijos įkūrėjas ir buvęs ilgametis lyderis Viktoras Uspaskichas sako, kad tuo atveju, jeigu prokurorai kreiptųsi dėl parlamentaro Vytauto Gapšio neliečiamybės, jis turėtų atsisakyti Seimo nario mandato ir pasitraukti iš partijos. „Ką reiškia ginu ar neginu (V.Gapšį)? Aš neturiu nei…

2016-05-30 17:39

V. Gapšys neturi palikti nei partijos, nei Seimo, sako V. Mazuronis

„Darbietis“ Vytautas Gapšys neturėtų palikti nei partijos, nei Seimo, sako Darbo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis, teisėsaugai tiriant įtarimus dėl galimo parlamentaro kyšininkavimo. „Aš pasitikiu V.Gapšiu, tačiau jeigu pasirodys daugiau teisėsaugos informacijos, kad kažkas buvo neteisėtai padaryta, tai reaguosime kitaip“, –…

2016-05-30 17:30

R. Kurlianskio suėmimą prokuroras siūlo pratęsti dviem mėnesiams – teisėjas

Generalinė prokuratūra prašo pratęsti „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio suėmimą dviem mėnesiams, žurnalistams Vilniaus miesto apylinkės teisme pirmadienį patvirtino teisėjas Petras Karvelis. „Dviem mėnesiams“, – sakė P.Karvelis, paklaustas, kuriam laikui prašoma suimti R.Kurlianskį. Vilniaus apylinkės teismas šį prokuroro Justo Lauciaus…

2016-05-30 15:28

Politologas sako, kad ant Darbo partijos kritęs šešėlis nešvelnina liberalų krizės

Politologas Mažvydas Jastramskis sako, kad korupcijos tyrime įtarimų šešėlis kritęs ant Darbo partijos nešvelnina Liberalų sąjūdžio krizės. Teisėsauga tiria įtarimus, kad koncerno „MGBaltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis galėjo duoti kyšius. Prieš kelias savaites teisėsauga paskelbė, kad kyšį galėjo paimti dabar jau…

2016-05-30 15:00

V. Gapšys įtarimus neigia, dėl mandato žada apsispręsti vėliau

Darbo partijos pirmasis vicepirmininkas Vytautas Gapšys sako nepripažįstantis įtarimų korupcija, o dėl Seimo nario mandato žada apsispręsti vėliau. Žurnalistų paklaustas, ar yra kada nors paėmęs ar davęs kyšį, V.Gapšys atsakė: „Ne“. Politikas teigė „nelabai įsivaizduojantis, kuo gali būti kaltinamas“. V.Gapšys…

2016-05-30 14:51

Savo vaikus į šulinį įmetusį Kėdainių rajono gyventoją prašoma gydyti priverstinai

Savo vaikus į šulinį Kėdainių rajone, Saviečių kaime, įmetusį vyrą prokuroras prašo priverstinai gydyti, pirmadienį pranešė prokuratūra. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Andrius Kiuršinas priėmė nutarimą perduoti bylą teismui dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo Aurelijui Berui. Jis šių metų sausio 2…

2016-05-30 14:38

V. Gapšys po apklausos: nekalbama apie grynuosius pinigus

Iš apklausos Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) pirmadienį išėjęs parlamentaras „darbietis“ Vytautas Gapšys sako, kad teisėsaugos įtarimai kyšininkavimu tarp jo ir koncerno „MGBaltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio nėra susiję su grynaisiais pinigais. „Ką galiu pasakyti, tai nekalbama apie grynuosius pinigus“, – žurnalistams…

2016-05-30 14:02

Teisėsauga atliko kratas ir poėmius „Mitnijoje“ ir LNK

Teisėsauga pirmadienį atliko kratas ir dokumentų poėmius dvejose koncernui „MGBaltic“ priklausančiose įmonėse – statybų bendrovėje „Mitnija“ ir kelias televizijas valdančioje grupėje „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ (LNK). „MGBaltic“ atstovė pranešė, kad šiose įmonėse pirmadienio rytą „lankėsi ikiteisminio tyrimo pareigūnai, tęsiantys procesinius…

2016-05-30 13:55

G. Landsbergis: kyšininkai užkniso juodai 10

Pasirodžius informacijai, kad STT atlieka kratas Darbo partijos nario V. Gapšio namuose bei darbovietėje, G. Landsbergis pratrūko ir savo facebook paskyroje, kreipėsi į “tuos visus, kurie kiaulės akimis manė, kad čia tik nedidelis kyšelis.” “Kyšininkai užkniso juodai. Taip jūs, kreipiuosi…

2016-05-30 13:07

Bent vienos rūšies pensiją gauna kas trečias Lietuvos gyventojas

Lietuvoje praėjusių metų pabaigoje bent vienos rūšies pensiją gavo 912,3 tūkst. asmenų, arba kas trečias šalies gyventojas, rodo išankstiniai Statistikos departamentoduomenys. Per praėjusius metus pensijų gavėjų skaičius sumažėjo 10,9 tūkst. (1,2 proc.), teigiama Statistikos departamento pranešime. 2015-ųjų pabaigoje 677,5 tūkst.…

2016-05-30 12:52

Politinė taryba dėl PVM maisto produktams tarsis antradienį

Valdančiosios koalicijos partijų posėdis dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatų maisto produktams vyks antradienį, pranešė premjero Algirdo Butkevičiaus patarėja. „Su koalicijos partneriais suderinta ir atsižvelgus į premjero darbotvarkę, politinės tarybos posėdis vyks antradienį 14 val.“, – BNS sakė premjero patarėja…

2016-05-30 12:40

Generinių vaistų kompensuojama daugiau, didėja ir pacientų priemokos – auditoriai

Pasiekti geresnį generinių vaistų prieinamumą Lietuvoje vis dar sunku, nes nėra suformuota aiški šių vaistų vartojimo politika, o vartotojams trūksta informacijos apie galimybę vaistinėse rinktis mažiau kainuojančius vaistus, rodo Valstybės kontrolės atliktas generinių vaistų pasiekiamumo užtikrinimo auditas. „Kompensuojamųjų generinių vaistų…

2016-05-30 12:36

V. Mazuronis dėl galimos korupcijos sako norintis išgirsti V. Gapšio poziciją

Darbo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis dėl galimos partiečio Seimo nario Vytauto Gapšio korupcijos sako norintis išgirsti paties parlamentaro poziciją. „Pirmiausia aš norėčiau išgirsti Vytauto Gapšio nuomonę, paaiškinimą ar kažką panašaus, todėl, kad tada žiūrėsime, kokia ten situacija. Arba bent jau…

2016-05-30 12:01

Per savaitę Vilniuje nustatyti 36 neblaivūs vairuotojai

Praėjusią savaitę Vilniuje nustatyti 36 neblaivūs vairuotojai, 19 iš jų sulaikyti savaitgalį. Savaitgalį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės pareigūnai pasirinktose sostinės vietose ir pasirinktame Vilniaus apskrities rajone tikrino vairuotojų blaivumą – ar nevairuoja apsvaigę…

2016-05-30 11:59

Teisėsauga įtaria, kad „MG Baltic“ per V. Gapšį už kyšius siekė paveikti Darbo partiją 2

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)pirmadienį paskelbė įtarianti, kad šiuo metu suimtas koncerno „MGBaltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis per Seimo narį „darbietį“ Vytautą Gapšį už kyšius siekė paveikti Darbo partijos narius, kad jie veiktų koncerno interesais. Vykdant tyrimą atliktos kratos V.Gapšio namuose ir…

2016-05-30 11:10

Pedagogų atlyginimams kelti iki 2020-ųjų planuojama skirti beveik 200 mln. eurų

Pedagogų atlyginimams kelti 2016-2020 metams planuojama skirti 195,8 mln. eurų, numatoma Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos projekte. Pagal programą, kurią dar turės patvirtinti Vyriausybė, pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientai kasmet didėtų 5 procentais. Nuo šių metų rugsėjo tam reikėtų 9,5…

M