Į viršų

Danijos piliečio byla dėl jo dukters tvirkinimo nutraukta

2015-09-22 18:27
BFL/Tomas Lukšys

Danijos pilietis Bjarke Gallo Berneris Schultzas (Bjarkė Galo Bernaras Šulcas), kuris Lietuvoje buvo nuteistas už studentės išžaginimą ir kitoje byloje buvo teisiamas dėl savo mažametės dukters tvirkinimo, nuosprendžio nebaigtoje nagrinėti byloje neišgirs – ji nutraukta dėl senaties.

Iš prokuratūros Vilniaus apygardos teismui pateiktų duomenų matyti, kad Danija 2014 metų liepą atsisakė savo pilietį išduoti Lietuvai. Tuo metu šiemet gegužės 11 dieną Vilniaus miesto apylinkės teismas nutraukė užsieniečio bylą dėl kaltinimų seksualiai išnaudojus savo dukrą. B.G.B.Schultzui dėl mažametės tvirkinimo ir disponavimo vaikų pornografija grėsė nelaisvė iki penkerių metų. Pirmadienį Vilniaus apygardos teismas konstatavo, kad pastaroji byla dėl senaties nutraukta pagrįstai ir pažėrė priekaištų prokuratūrai, kad ši 2013 metais, sužinojusi apie kaltinamojo suradimą Danijoje, nesiėmė būtinų veiksmų.

2013 metų birželį Vilniaus miesto apylinkės teismas paskelbė kaltinamojo buvusio Skandinavų verslo centro vadovo paiešką. Ji paskelbta kaltinamajam nepasirodžius posėdyje. Danijos pilietis taip pat du kartus neatvyko į teismo psichiatrinę ekspertizę.

Šiemet apylinkės teismas šią B.G.B.Schultzo bylą nutraukė dėl senaties. Vilniaus apygardos prokuratūra nutartį apskundė apygardos teismui ir paprašė skirti suėmimą. Tačiau teismas prokuroro argumentų nepalaikė.

Danijos pilietis buvo kaltinamas nuo 2006-2008 metais bute Vilniuje savo dukrai, kuriai tuo metu buvo 3-5 metai, demonstravęs savo nuogą kūną, jai matant masturbavosi, žiūrėjo pornografinio turinio filmus, vaiko akivaizdoje lytiškai santykiavo su kitu asmeniu. Vyro kompiuterius apžiūrėję policininkai juose aptiko daugiau nei šimtą pornografinio turinio nuotraukų, kuriose vaizduojamas vaikas.

Vilniaus miesto apylinkės teismas nutartyje konstatavo, jog B.G.B.Schultzas slapstėsi nuo 2013 metų birželio 28 dienos, kada buvo paskelbta jo paieška, iki 2013 metų spalio 14 dienos, kai Lietuva gavo raštą iš Danijos Teisingumo ministerijos. Pirmosios instancijos teismas ieškomojo buvimo vietos nustatymo data laikė Danijos Teisingumo ministerijos raštą, kuriuo, teismo teigimu, konstatuotas kaltinamojo suradimo bei jo apklausos faktas, surašymo dieną.

Tačiau prokuratūra mano, kad teismas minėtu Danijos ministerijos raštu vadovautis kaip dokumentu, kurio pagrindu buvo nustatomas sustojusio senaties termino eigos atsinaujinimas, negalėjo.

Danija šiuo raštu Lietuvai pranešė, kad B.G.B.Schultzas buvo apklaustas ir yra renkami jo medicininiai dokumentai, tačiau, prokuroro vertinimu, šiame dokumente nėra nurodoma, kad kaltinamasis buvo sulaikytas, ar kad jis pats atvyko į ikiteisminio tyrimo instituciją, taip pat neaišku, ar jam buvo paskirta kokia nors kardomoji priemonė.

Vilniaus apygardos prokuratūros prokuroro Liutauro Rudzevičiaus nuomone, Lietuvos įstatymai būtent nuo minėtų aplinkybių – sulaikymo arba atvykimo į teisėsaugos instituciją – nustatymo dienos yra toliau tęsiamas sustojusios senaties termino eigos skaičiavimas.

Jo manymu, apylinkės teismas nepagrįstai sustojusio senaties termino eigos atsinaujinimo įrodymu laikė raštą, kuriuo konstatuojamas faktas apie Danijos piliečio apklausą ir medicininių dokumentų rinkimą.

Prokuroras mano, jog nagrinėjamu atveju minėtas raštas neturėtų būti laikomas įrodymu, patvirtinančiu sustojusios senaties eigos termino atsinaujinimą ir šio rašto data neturėtų būti vertinama kaip senaties termino atsinaujinimo atskaitos taškas. Apie tikslią datą, kada buvo atlikta B.G.B. Schultzo apklausa, minėtame rašte duomenų nėra pateikiama. Nagrinėjant bylą dėl išdavimo Lietuvai laisvės apribojimas jam nebuvo skirtas.

Prokuroras skunde teigė, kad nors kaltinamasis ir buvo apklaustas Danijos teisėsaugos institucijų, jis Lietuvos teisėsaugos institucijoms buvo nepasiekiamas, nebuvo įmanoma atlikti jokių procesinių veiksmų. L.Rudzevičius atkreipė dėmesį, kad B.G.B. Schultzas po išvykimo iš Lietuvos, keitė savo pavardę ir tokiu būdu sąmoningai slapstėsi nuo baudžiamojo persekiojimo.

Prokuroro nuomone, įvertinus šias nurodytas aplinkybes pagrįstai teigtina, jog senaties termino eiga neturėjo atsinaujinti, vien sužinojus, kad Danijos teisėsaugos institucijos atliko vyro apklausą bei renka jo medicininius dokumentus. Dėl šių priežasčių teigia, kad teismas netinkamai pritaikė baudžiamojo įstatymo normas, reglamentuojančias senaties instituto taikymą.

Vilniaus apygardos teismas išaiškino, kad pagal Baudžiamąjį kodeksą asmeniui, padariusiam nusikalstamą veiką, apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis taikoma, kai yra atitinkamų sąlygų visuma: yra suėjęs apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas; asmuo šio termino laikotarpiu nesislėpė nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo; nepadarė naujos nusikalstamos veikos.

Apygardos teismas mano, kad apylinkės teismas pagrįstai konstatavo, kad nusikalstamos veikos, kurių padarymu buvo kaltinamas užsienietis, jų padarymo metu buvo priskiriamos nesunkioms nusikalstamoms veikoms, todėl apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas dėl abiejų nusikalstamų veikų buvo penkeri metai.

„Taip pat teismas pagrįstai pažymėjo, kad nauja nusikalstama veika po šioje baudžiamojoje byloje įkalintų veikų nebuvo padaryta (kita nusikalstama veika, dėl kurios B.G.B.Schultzas vėlesniu teismo nuosprendžiu buvo pripažintas kaltu ir nuteistas, buvo padaryta tarp šioje byloje jam įkaltintų veikų ir apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties nenutraukia“, – rašoma nutartyje.

Teismas konstatavo, kad B.G.B.Schultzas nuo teisėsaugos institucijų slapstėsi nuo 2013 birželio 28-osios iki 2013 metų spalio 14 dienos.

„Teismų praktikoje laikoma, kad nustatyti, jog asmuo slėpėsi nuo ikiteisminio tyrimo ar teismo, pakanka vieno tyčinio kaltininko veiksmo, šiuo atveju gyvenamosios vietos pakeitimo. Taigi, apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo jo atžvilgiu senaties termino eiga pagrįstai buvo pripažinta sustojusia ir minėtas tarpas nuo jo pasislėpimo iki suradimo pagrįstai nebuvo įskaičiuotas į senaties termino trukmę“, – paskelbė teismas.

Apeliaciniame skunde prokuroras nurodo, kad senaties termino eiga neturėjo atsinaujinti, vien sužinojus, kad Danijos Karalystės teisėsaugos institucijos atliko B.G.B. Schultzo apklausą bei renka jo medicininius dokumentus. Taip pat pažymi, kad Danijos rašte nebuvo nurodoma, kad B.G.B. Shultzas būtų sulaikytas, kada atvyko pas ikiteisminio tyrimo instituciją, neaišku, ar jam buvo paskirta kokia nors kardomoji priemonė.

Vilniaus apygardos teismas konstatavo, kad apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senaties terminas atsinaujino 2013 metų spalio 14 dieną, o aplinkybė, kad negauta duomenų, ar kaltinamajam Danijoje buvo taikytos kardomosios priemonės, nesudaro pagrindo teigti, kad senaties termino eiga neturėjo būti atnaujinta.

„Atskirų valstybių baudžiamieji, baudžiamojo proceso įstatymai gali numatyti skirtingas poveikio priemones asmeniui, kuris slepiasi nuo bylą nagrinėjančio teismo, todėl prokuroras, formaliai gramatiškai aiškindamas LR BK 95 str. 4 d. nuostatas ir siedamas senaties termino atnaujinimą išimtinai su asmens sulaikymu, sudaro prielaidas klaidingam baudžiamojo bei baudžiamojo proceso įstatymų aiškinimui“, – paskelbė teismas.

Teisėjų kolegija pažymėjo, kad ikiteisminio tyrimo organizavimas yra konstitucinė prokuroro pareiga ir prokuroras yra atsakingas už tai, kad būtų pašalintos procesinės kliūtys, trukdančios ikiteisminiam tyrimui ar bylos nagrinėjimui teisme. Teismo vertinimu, prokuroras nepateikė duomenų, kokių konkrečių, objektyvių ir skubių veiksmų imtasi, jis tik formaliai nurodė, kad, neatlikus procesinių veiksmų su ieškomuoju, senaties termino eiga negali būti atnaujinama.

Apygardos teismas konstatavo, kad nuo to momento, kai vyras buvo surastas Danijos teisėsaugos institucijų ir jų apklaustas, jis nėra laikomas besislapstančiu asmeniu, nes jo buvimo vieta Lietuvos teisėsaugos institucijoms buvo žinoma. Todėl nėra pagrindo konstatuoti, kad B.G.B. Schultzas suprato, siekė ir galėjo numatyti, kad ikiteisminiam tyrimui vadovaujantis prokuroras ar teismas jo buvimo vietos sužinojimo fakto neprilygina slapstymosi nuo teismo nutrūkimui.

„Tai, kad nustatytu terminu nebuvo imtasi atitinkamų baudžiamojo proceso įstatymuose numatytų priemonių, dėl ko suėjo apkaltinamojo nuosprendžio priėmimo senatis, negali būti aiškinama B.G.B.Shultzo nenaudai“, – nusprendė teismas.

2012 metų gegužę sostinės apylinkės teismas Danijos pilietį B.G.B.Schultzą pripažino kaltu dėl merginos seksualinio prievartavimo ir išžaginimo. Šioje byloje danui skirta reali trejų metų nelaisvės bausmė, tačiau nuosprendis dar neįsiteisėjo, nes užsienietis pateikė skundą ir byla nagrinėjama apeliacine tvarka. Kol apkaltinamasis nuosprendis neįsiteisėjo, nuteistajam taikytos kardomosios priemonės: asmens dokumento paėmimas ir rašytinis pasižadėjimas neišvykti. B.G.B.Schultzui buvo privaloma kiekvieną savaitę registruotis policijos įstaigoje.

Tyrimo metu danas kurį laiką buvo suimtas, todėl suėmimo laikas įskaitytas į bausmės laiką.

Iš B.G.B.Shultzo nukentėjusiai priteista 180 eurų turtinės ir 11 tūkst 584 eurai neturtinės žalos. Nukentėjusiajai jis taip pat turės sumokėti 3 tūkst. 475 eurus, kuriuos ji išleido teisinei pagalbai.

Bylos duomenimis, Skandinavų centro vadovas 2009-ųjų gegužės pabaigoje viename sostinės Klaipėdos gatvės butų laikė uždarytą merginą ir ją žagino bei seksualiai prievartavo.

Baltic News Service Naujienų agentūros BNS informaciją atgaminti visuomenės informavimo priemonėse bei interneto tinklalapiuose be raštiško UAB "BNS" sutikimo draudžiama.

Kitos naujienos

2016-05-31 22:10

Čia aš – A.Račas: atsiprašau, kad mums nepavyko 97

Prieš beveik pusantrų metų pirmajame savo komentare faktai.lt rašiau: “visada tikėjau, kad yra niša žiniasklaidos priemonei, kuri pirmenybę teikia faktams ir faktais pagrįstai analizei. Niekada neabejojau, kad Lietuvoje yra daug žmonių, kurie skaitytų tokią žiniasklaidos priemonę, nes jų interesai ir…

2016-05-31 22:02

D. Mockus: man uždrausta bendrauti su R. Kurlianskiu

Koncerno „MG Baltic“ prezidentas Darius Mockus sako negalėjęs iš viceprezidento Raimondo Kurlianskio išgirsti paaiškinimų dėl teisėsaugos pateiktų įtarimų – jiems uždrausta bendrauti. „Man uždrausta su juo kalbėti. Jis pasirašo popierius, kad negali bendrauti, bet mes abu negalim bendrauti. Bendravimas uždraustas,…

2016-05-31 19:19

E. Jankevičius atsistatydino ir sako apskritai nedalyvausiąs Seimo rinkimuose

Iš vidaus reikalų viceministro pareigų pasitraukęs Elvinas Jankevičius sako apskritai nedalyvausiąs Seimo rinkimuose. „Apskritai rinkimuose nedalyvausiu“, – BNS antradienį sakė E.Jankevičius. Anksčiau antradienį socialdemokratų vicepirmininkas Algirdas Sysas BNS teigė, kad E.Jankevičius nedalyvaus parlamento rinkimuose su Socialdemokratų partija. Pasak vidaus reikalų…

2016-05-31 18:25

„MG Baltic“ viceprezidentas R. Kurlianskis išėjo į laisvę

Politikų papirkimu įtariamas koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis po 20 dienų trukusio suėmimo antradienio pavakarę paleistas iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo. R.Kurlianskis laisvę atgavo, teismui atmetus prokurorų prašymą pratęsti jo suėmimo terminą. Teismas antradienį R.Kurlianskiui skyrė namų areštą dviem mėnesiams…

2016-05-31 18:19

Buvęs Vilniaus vicemeras ir Seimo narys E. Lementauskas korupcijos byloje buvo nuteistas pagrįstai, patvirtino teismas

Buvęs Seimo narys ir buvęs sostinės vicemeras Evaldas Lementauskas pagrįstai buvo pripažintas kaltu ir nuteistas lygtine bausme korupcijos byloje, antradienį patvirtino Vilniaus apygardos teismas. Buvęs politikas buvo nuteistas dar 2014 metų vasarį, tačiau nuteistasis nuosprendį apskundė Vilniaus apygardos teismui ir…

2016-05-31 18:05

Lietuva dvigubai viršija ES vidurkį dėl mirčių nuo perdozavimo

Lietuva dvigubai viršija Europos Sąjungos (ES) vidurkį dėl mirčių perdozavus narkotinių medžiagų. Blogiausia padėtis – Estijoje. Užpernai Lietuvoje milijonui teko 44,4 atvejo arba iš viso 87 mirtys dėl narkotikų perdozavimo. Šie rodikliai skaičiuojami 15-64 metų gyventojų grupėje. Tuo metu ES…

2016-05-31 17:33

Politinė taryba: sprendimas dėl PVM lengvatų – rudenį, bus didinamas NPD

Premjerui siūlant jau nuo spalio įvesti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą mėsai, o kai kuriems politikams – sumažinti PVM tarifą iki 18 proc., politikai dėl šio mokesčio lengvatų svarstymų grįš tik rugsėjį. Tačiau jie sutarė, kad neapmokestinamųjų pajamų (NPD) dydis…

2016-05-31 17:26

Seime iriasi griežtesnė įmonių obligacijų leidimo ir platinimo tvarka

Seime skinasi kelią naujos kapitalo rinkos priemonės – griežtesnė įmonių obligacijų platinimo tvarka. Siūlomos naujos procedūros, kurias turės įveikti įmonės, ketinančios išleisti obligacijų. Už balsavus 74-iems ir susilaikius 7-iems Seimo nariams, antradienį po svarstymo Seimas pritarė Akcinių bendrovių ir uždarųjų…

2016-05-31 17:24

„Lietuvos geležinkelių“ vadovas nemato kliūčių piktnaudžiavimu įtariamam S. Gudvaliui toliau dirbti

„Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Stasys Dailydka nemato problemos, jog jau trejus metus piktnaudžiavimu įtariamas jo pavaduotojas Stasys Gudvalis lieka dirbti šioje valstybės valdomoje bendrovėje. „Man atrodo, kad nekaltumo prezumpcija galioja visiems, negali būti išimties ar tokiam, ar tokiam“, – BNS…

2016-05-31 16:21

Seimas linkęs atšaukti privalomą augintinių ženklinimą

Seimas linkęs atšaukti privalomą šunų, kačių ir šeškų ženklinimą, kuris visuotinai turėjo būti įgyvendintas nuo 2017 metų. Antradienį po svarstymo parlamentas pritarė „darbiečio“ Kęstučio Daukšio pataisoms, kad privalomas ženklinimas lieka galioti tik gyvūnams, kurie išvežami iš Lietuvos arba į ją…

2016-05-31 16:13

N. Numavičius neturi bendrų verslų su „MG Baltic“, sako advokatė

Verslo grupės „Vilniaus prekyba“ pagrindinis akcininkas Nerijus Numavičius neturi bendrų verslų su koncernu „MGBaltic“, sako N.Numavičiaus advokatė. Pasak Olgos Petroševičienės, N.Numavičiaus ir koncerno prezidento Dariaus Mockaus santykius „galima laikyti pagarbiai draugiškais“. „Bendrų verslų su „MG Baltic“ įmonių grupe N.Numavičius neturi…

2016-05-31 15:22

Teismui perduota dviejų neteisėtai pagalbą gimdyvėms namuose teikusių vilniečių byla

Panevėžio apygardos prokuratūra į teismą perdavė bylą, kurioje dvi vilnietės kaltinamos neteisėtai besivertusios ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla – įtariama, kad viena jų priimdavo namuose gimdančių moterų naujagimius, o kita juos apžiūrėdavo ir išrašydavo gimimą patvirtinančias pažymas, nors nei…

2016-05-31 14:55

Narkotikų paplitimo žemėlapyje Lietuva žinoma kaip metamfetamino šalis – ataskaita

Europos regionai skiriasi pagal narkotikų paplitimą, Lietuva su Latvija, Estija, Lenkija, Čekija ir Slovakija garsėja kaip metamfetamino šalys, rodo ES narkotikų stebėsenos agentūros (EMCDDA) ataskaita. „Daugelyje Vakarų ir Pietų Europos šalių dažniausiai konfiskuojamas stimuliantas yra kokainas, ir tai visiškai atitinka…

2016-05-31 14:28

Kauno rajone darželyje vaikui į ranką įkando gyvatė

Kauno rajone, Ežerėlio miestelyje, pirmadienį vaikui darželyje į ranką įkando nuodinga gyvatė – angis. „Dviejų metų vaikas, kuriam vakar apie 10 valandą vaiko įkando gyvatė, angis, buvo pervežtas į vaikų skyrių ir perkeltas į intensyviosios terapijos skyrių, nes tino ranka.…

2016-05-31 14:13

Seime į priekį juda pataisos, kurios leistų šauliams namuose laikyti pusiau automatinius ginklus 4

Seime į priekį juda pataisos, kurios leistų šauliams ir kariams savanoriams įsigyti bei namuose laikyti pusiau automatinius ginklus ir šovinius. Už pataisas, kurios numato teisę įsigyti B ir C kategorijų ginklus, antradienį po svarstymo balsavo 58 Seimo nariai,prieš buvo 7,susilaikė…

2016-05-31 13:30

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų vadovė ginasi dėl užtvertų miško keliukų ir sutarčių su gyventojais

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos vadovė Vida Petiukonienė, kuriai Vilniaus meras Remigijus Šimašius buvo davęs laiko iki antradienio paaiškinti parkuose nustatytus pažeidimus, sako esanti pasiruošusi apginti savo veiksmus. Praėjusią savaitę su V.Petiukoniene susitikęs meras sakė, kad pasitikėjimas ja yra…

2016-05-31 12:38

Bus švelninami reikalavimai žemės pirkėjams, sako premjeras 2

Europos Komisijai (EK) reikalaujant, kad Lietuva palengvintų žemės pardavimą užsieniečiams, premjeras Algirdas Butkevičius žada, kad reikalavimai žemės pirkėjams bus švelninami, pirmiausia naikinant reikalavimą turėti žemės ūkio išsilavinimą. „Jeigu kalbėti apie žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo projektą, kiek žinau, šią…

2016-05-31 12:20

N. Numavičiaus įmonės vadovė apklausta Specialiųjų tyrimų tarnyboje

Teisėsaugos pareigūnai galimo politikų papirkimo byloje antradienį apklausė verslo grupės „Vilniaus prekyba“ pagrindinio akcininko Nerijaus Numavičiaus kontroliuojamos bendrovės „Bertona Holdings Limited“ Lietuvos skyriaus vadovę Dianą Dominienę. „Negaliu nieko pasakyti“, – po apklausos Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) žurnalistams sakė D.Dominienė. „Ką…

2016-05-31 11:00

A. Butkevičius kartoja: PVM lengvata – tik mėsai

Premjeras Algirdas Butkevičius kartoja, kad pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvata gali būti taikoma tik šviežiai ir atšaldytai mėsai, o jei dėl to maisto produktai neatpigs, ji būtų panaikinta. „Kalbant apie PVM lengvatą matau tik dvi galimybes: pirma, sumažinti PVM tarifą…

2016-05-31 10:24

Šaltiniai: galimos politinės korupcijos byloje kratos atliktos N. Numavičiaus įmonėje

BNS žiniomis, teisėsauga galimos politikų ir koncerno „MGBaltic“ korupcijos byloje pirmadienį atliko kratas ir didžiausios Lietuvoje verslo grupės „Vilniaus prekyba“ pagrindinio akcininko Nerijaus Numavičiaus kontroliuojamos bendrovės „Bertona Holdings Limited“ Lietuvos skyriaus vadovės Dianos Dominienės darbo vietoje ir namuose. Pasak šaltinių,…

2016-05-31 10:18

R. Kurlianskis paleidžiamas į laisvę – advokatas

Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį atmetė prokuroro prašymą pratęsti koncerno „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio suėmimą. Politikų papirkimu įtariamas R.Kurlianskis bus paleistas į laisvę antradienį, po teismo posėdžio žurnalistams pranešė jo advokatas Kazys Pėdnyčia. Verslininkui teismas skyrė namų areštą dviems…

2016-05-31 09:52

Seime – iniciatyvinės grupės siūlymai dar labiau riboti alkoholio prieinamumą

Seimui teikiamos piliečių iniciatyvinės grupės „Už blaivią“ parengtos alkoholio prieinamumą ribojančios įstatymo pataisos – jomis siūloma neparduoti alkoholio jaunesniems nei 20 metų asmenims ir įpareigoti pardavėjus reikalauti pateikti asmens dokumentą. Dabar stipriuosius gėrimus gali įsigyti žmonės nuo 18 metų. Seimui…

2016-05-31 09:48

Prezidentės patarėja: politinė sistema išgyvena stiprų sukrėtimą 2

Politinė sistema išgyvena stiprų sukrėtimą, sako prezidentės Dalios Grybauskaitė patarėja Rasa Svetikaitė, teisėsaugai paskelbus apie įtarimus dėl liberalų ir „darbiečių“ korupcijos. „Akivaizdu, kad šiandien politinė sistema išgyvena iš tikrųjų stiprų sukrėtimą ir, kaip aš ir minėjau, nuo politikų priklauso, ar…

2016-05-31 08:56

Seimo narė A. Bilotaitė pateko į avariją 1

Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė pirmadienį Raseinių rajone pateko į avariją, kai jos automobilis kliudė stirną, pranešė Policijos departamentas. Apie 22 val. Raseinių rajone, automagistralės Klaipėda – Vilnius 135-ame kilometre, automobilis „Audi A4“, vairuojamas Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų…

2016-05-31 07:29

Teismas skelbs sprendimą dėl R. Kurlianskio suėmimo pratęsimo

Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį skelbs sprendimą dėl prokuroro prašymo dviem mėnesiams pratęsti „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio suėmimą. R.Kurlianskis ankstesniu Vilniaus apygardos teismo sprendimu buvo suimtas 20 dienų, šis terminas baigiasi gegužės 31 dieną, antradienį. Teismo prašoma pratęsti verslininko…

2016-05-30 20:47

V. Uspaskichas: jei prokurorams kiltų kliūčių apklausti, V. Gapšio vietoje pasitraukčiau iš Seimo ir partijos

Darbo partijos įkūrėjas ir buvęs ilgametis lyderis Viktoras Uspaskichas sako, kad tuo atveju, jeigu prokurorai kreiptųsi dėl parlamentaro Vytauto Gapšio neliečiamybės, jis turėtų atsisakyti Seimo nario mandato ir pasitraukti iš partijos. „Ką reiškia ginu ar neginu (V.Gapšį)? Aš neturiu nei…

2016-05-30 17:39

V. Gapšys neturi palikti nei partijos, nei Seimo, sako V. Mazuronis

„Darbietis“ Vytautas Gapšys neturėtų palikti nei partijos, nei Seimo, sako Darbo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis, teisėsaugai tiriant įtarimus dėl galimo parlamentaro kyšininkavimo. „Aš pasitikiu V.Gapšiu, tačiau jeigu pasirodys daugiau teisėsaugos informacijos, kad kažkas buvo neteisėtai padaryta, tai reaguosime kitaip“, –…

2016-05-30 17:30

R. Kurlianskio suėmimą prokuroras siūlo pratęsti dviem mėnesiams – teisėjas

Generalinė prokuratūra prašo pratęsti „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio suėmimą dviem mėnesiams, žurnalistams Vilniaus miesto apylinkės teisme pirmadienį patvirtino teisėjas Petras Karvelis. „Dviem mėnesiams“, – sakė P.Karvelis, paklaustas, kuriam laikui prašoma suimti R.Kurlianskį. Vilniaus apylinkės teismas šį prokuroro Justo Lauciaus…

2016-05-30 15:28

Politologas sako, kad ant Darbo partijos kritęs šešėlis nešvelnina liberalų krizės

Politologas Mažvydas Jastramskis sako, kad korupcijos tyrime įtarimų šešėlis kritęs ant Darbo partijos nešvelnina Liberalų sąjūdžio krizės. Teisėsauga tiria įtarimus, kad koncerno „MGBaltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis galėjo duoti kyšius. Prieš kelias savaites teisėsauga paskelbė, kad kyšį galėjo paimti dabar jau…

2016-05-30 15:00

V. Gapšys įtarimus neigia, dėl mandato žada apsispręsti vėliau

Darbo partijos pirmasis vicepirmininkas Vytautas Gapšys sako nepripažįstantis įtarimų korupcija, o dėl Seimo nario mandato žada apsispręsti vėliau. Žurnalistų paklaustas, ar yra kada nors paėmęs ar davęs kyšį, V.Gapšys atsakė: „Ne“. Politikas teigė „nelabai įsivaizduojantis, kuo gali būti kaltinamas“. V.Gapšys…

2016-05-30 14:51

Savo vaikus į šulinį įmetusį Kėdainių rajono gyventoją prašoma gydyti priverstinai

Savo vaikus į šulinį Kėdainių rajone, Saviečių kaime, įmetusį vyrą prokuroras prašo priverstinai gydyti, pirmadienį pranešė prokuratūra. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Andrius Kiuršinas priėmė nutarimą perduoti bylą teismui dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo Aurelijui Berui. Jis šių metų sausio 2…

2016-05-30 14:38

V. Gapšys po apklausos: nekalbama apie grynuosius pinigus

Iš apklausos Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) pirmadienį išėjęs parlamentaras „darbietis“ Vytautas Gapšys sako, kad teisėsaugos įtarimai kyšininkavimu tarp jo ir koncerno „MGBaltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio nėra susiję su grynaisiais pinigais. „Ką galiu pasakyti, tai nekalbama apie grynuosius pinigus“, – žurnalistams…

2016-05-30 14:02

Teisėsauga atliko kratas ir poėmius „Mitnijoje“ ir LNK

Teisėsauga pirmadienį atliko kratas ir dokumentų poėmius dvejose koncernui „MGBaltic“ priklausančiose įmonėse – statybų bendrovėje „Mitnija“ ir kelias televizijas valdančioje grupėje „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ (LNK). „MGBaltic“ atstovė pranešė, kad šiose įmonėse pirmadienio rytą „lankėsi ikiteisminio tyrimo pareigūnai, tęsiantys procesinius…

2016-05-30 13:55

G. Landsbergis: kyšininkai užkniso juodai 10

Pasirodžius informacijai, kad STT atlieka kratas Darbo partijos nario V. Gapšio namuose bei darbovietėje, G. Landsbergis pratrūko ir savo facebook paskyroje, kreipėsi į “tuos visus, kurie kiaulės akimis manė, kad čia tik nedidelis kyšelis.” “Kyšininkai užkniso juodai. Taip jūs, kreipiuosi…

2016-05-30 13:07

Bent vienos rūšies pensiją gauna kas trečias Lietuvos gyventojas

Lietuvoje praėjusių metų pabaigoje bent vienos rūšies pensiją gavo 912,3 tūkst. asmenų, arba kas trečias šalies gyventojas, rodo išankstiniai Statistikos departamentoduomenys. Per praėjusius metus pensijų gavėjų skaičius sumažėjo 10,9 tūkst. (1,2 proc.), teigiama Statistikos departamento pranešime. 2015-ųjų pabaigoje 677,5 tūkst.…

2016-05-30 12:52

Politinė taryba dėl PVM maisto produktams tarsis antradienį

Valdančiosios koalicijos partijų posėdis dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatų maisto produktams vyks antradienį, pranešė premjero Algirdo Butkevičiaus patarėja. „Su koalicijos partneriais suderinta ir atsižvelgus į premjero darbotvarkę, politinės tarybos posėdis vyks antradienį 14 val.“, – BNS sakė premjero patarėja…

2016-05-30 12:40

Generinių vaistų kompensuojama daugiau, didėja ir pacientų priemokos – auditoriai

Pasiekti geresnį generinių vaistų prieinamumą Lietuvoje vis dar sunku, nes nėra suformuota aiški šių vaistų vartojimo politika, o vartotojams trūksta informacijos apie galimybę vaistinėse rinktis mažiau kainuojančius vaistus, rodo Valstybės kontrolės atliktas generinių vaistų pasiekiamumo užtikrinimo auditas. „Kompensuojamųjų generinių vaistų…

2016-05-30 12:36

V. Mazuronis dėl galimos korupcijos sako norintis išgirsti V. Gapšio poziciją

Darbo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis dėl galimos partiečio Seimo nario Vytauto Gapšio korupcijos sako norintis išgirsti paties parlamentaro poziciją. „Pirmiausia aš norėčiau išgirsti Vytauto Gapšio nuomonę, paaiškinimą ar kažką panašaus, todėl, kad tada žiūrėsime, kokia ten situacija. Arba bent jau…

2016-05-30 12:01

Per savaitę Vilniuje nustatyti 36 neblaivūs vairuotojai

Praėjusią savaitę Vilniuje nustatyti 36 neblaivūs vairuotojai, 19 iš jų sulaikyti savaitgalį. Savaitgalį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės pareigūnai pasirinktose sostinės vietose ir pasirinktame Vilniaus apskrities rajone tikrino vairuotojų blaivumą – ar nevairuoja apsvaigę…

2016-05-30 11:59

Teisėsauga įtaria, kad „MG Baltic“ per V. Gapšį už kyšius siekė paveikti Darbo partiją 2

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)pirmadienį paskelbė įtarianti, kad šiuo metu suimtas koncerno „MGBaltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis per Seimo narį „darbietį“ Vytautą Gapšį už kyšius siekė paveikti Darbo partijos narius, kad jie veiktų koncerno interesais. Vykdant tyrimą atliktos kratos V.Gapšio namuose ir…

2016-05-30 11:10

Pedagogų atlyginimams kelti iki 2020-ųjų planuojama skirti beveik 200 mln. eurų

Pedagogų atlyginimams kelti 2016-2020 metams planuojama skirti 195,8 mln. eurų, numatoma Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos projekte. Pagal programą, kurią dar turės patvirtinti Vyriausybė, pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientai kasmet didėtų 5 procentais. Nuo šių metų rugsėjo tam reikėtų 9,5…

M