Į viršų

B.Ropė: Ką (Lietuvai) pasakė Junkeris?

2015-09-17 19:47 faktai.lt
Autoriaus pateikta nuotrauka

Kokias ilgalaikes gaires nusibrėšime dėl migrantų krizės, ekonomikos valdymo, išorės santykių europinių gairių – daug peno apmastymams šiuo klausimu siūlo praėjusį trečiadienį paskelbtas Europos Komisijos pirmininko Žano Klodo Junkerio (Jean-Claude Juncker) metinis pranešimas.

Pradžiai, mane itin nudžiugino ir Ž. K. Junkerio pranešimo pabaigoje išvardinti klausimai, kuriais jis nemano esant verta diskutuoti. Greta visos Europos palaikomo teiginio, kad negalima leisti egzistuoti Kiprą dalijančiai sienai, jis pažymėjo, jog padėtis, kai litras pieno kainuoja mažiau nei litras vandens, yra lygiai taip pat netoleruotina. Kaip ypatingo politinio svarstymo nereikalaujantį faktą Komisijos vadovas akcentavo poreikį sugriauti Europos pieno rinkoje įsitvirtinusias perdirbėjų oligopolijas, tuo pakartodamas ir Lietuvos žemės ūkio ministerijos, ūkininkų, taip pat ir mano ne kartą žodžiu išsakytas ir raštu dėstytas mintis dėl šio svarbaus kaimo ekonomikos sektoriaus ateities.

Deja, kitais klausimais EK vadovas pateikė gerokai niūresnę perspektyvą. Itin grėsminga jos dalis – pusė milijono vien oficialiai per pirmą šių metų pusmetį suskaičiuotų migrantų tapo pripažinta problema ir rimtu išbandymu visai ES. Tą liudija ir šiai temai skirtos 38 iš 77-ių EK vadovo kalbos minučių ir 4 mlrd. eurų, jau išleistų pagalbai pabėgėliams vien iš Sirijos.

ES, kaip vertybių bendruomenė, humanitarinės katastrofos akivaizdoje turi veikti, ginti savo vertybes. Deja, siūlomas sprendimas – praktinis europinis solidarumas skirstant priėmimo kvotas tarp valstybių narių, mano manymu, yra labai paviršutiniškas, nesprendžiantis nei krizės priežasčių, nei jos padarinių. Blogai, kad jis neteisingai įvardija ilgalaikę perspektyvą. Vargu ar atsiras daug tikinčių, kad patogių pabėgėlių priėmimo sąlygų sudarymas užtikrins, kad jų kilmės šalyse įsivyrautų taika ir stabilumas. Ne ką daugiau optimistų sulauks ir viltis, kad saugių kilmės šalių sąrašo sudarymas padės atskirti ekonominius ir politinius migrantus masėje žmonių, dažniausiai neturinčių jokių dokumentų. Arba kad pabėgėlių priėmimas, integracija ir aprūpinimas socialine parama padės išspręsti tokias struktūrines ES problemas, kaip aukštas nedarbo lygis, menkos investicijos į aukštą pridėtinę vertę generuojančias technologijas, sunki padėtis žemės ūkyje. Todėl, žiūrint iš platesnės perspektyvos, Junkerio siūlymas keisti Dublino sistemą, reikalaujančią, kad prieglobstį persekiojamiems pabėgėliams suteiktų pirmoji ES valstybė narė, į kurią jie kreipiasi, yra tik labai paviršutiniška priemonė.

Gaila, dėl riboto klausimams skirto laiko nespėjau paklausti ES užsienio ir saugumo politikos įgaliotinės Federikos Morgerini (Federica Mogherini). Labai norėjau iš pirmų lūpų išgirsti ką ir kaip Komisija planuoja veikti konkrečiai tose šalyse, iš kurių ir kyla pagrindiniai migrantų srautai. Ir ar apskritai ES išorės santykių tarnyba turi platesnę viziją šiuo klausimu.

Esu įsitikinęs, kad iš EK pirmininko kalbos keletą išvadų turėtų pasidaryti ir Lietuva. Visų pirma – mums tikrai teks priimti kažkiek migrantų. Kol kas paskelbtas skaičius – 1105, nors mūsų šalies aukščiausios vadovybės ir vertinamas kaip adekvatus, visgi panašu, yra gerokai optimistinis. Nesiimant ryžtingų veiksmų ES kaimynystėje, migrantų skaičius tik didės, o nesikeičiant ES migrantų priėmimo politikai – didės poreikis juos priimti ir Lietuvoje. Ne paskutinį vaidmenį čia atliks ir migrantų teisė į šeimos susijungimą, t.y. teisė atsivežti ir migranto šeimą. Visiškai pritariu Lietuvos institucijų pozicijai veikti aplenkiant įvykius ir nelaukiant spaudimo, siekti atsirinkti migrantus, kurie turi didžiausią potencialą adaptuotis mūsų šalyje. Svarbu, kad ir visuomenė supranta tokio sprendimo reikalingumą. Kartu raginu galvoti apie tolimesnį sprendimą, būtent, ar mes juos priimame laikinai, iki baigsis krizė, ar neribotam laikotarpiui? Ar mes sieksime kad migrantai tolygiai pasiskirstytų po šalį ir taip geriau integruotųsi į visuomenę, pavyzdžiui, apgyvendindami tuštėjančius provincijos miestelius, o gal sieksime sudaryti jiems sąlygas gyventi glaudesnėmis bendruomenėmis? Ar mes reaguosime į Lietuvos ir užsienio spaudoje neretai pasitaikančią informaciją apie galimą Islamo valstybės kovotojų įsimaišymą tarp pabėgėlių ir numatysime konkretų atoveiksmį jų keliamai grėsmei? Ar pradėsime dialogą su verslo atstovais apie darbo vietų pasiūlą migrantams? Tai tik keletas klausimų, į kuriuos atviri ir aiškūs atsakymai parodytų mūsų valstybės pasirengimą dorotis su šiuo kasdien vis didėjančiu iššūkiu.

Perpus mažiau nei migrantų krizei laiko užėmusi Junkerio kalbos dalis, skirta Graikijos, euro zonos ir ekonomikos klausimams, atrodė gerokai optimistiškesnė. Ir tai ne vien savigyra dėl to, kad Komisija sugebėjo priversti populistinę Graikijos vyriausybę priimti reformų programą mainais į 35 mlrd. eurų vertės paramos paketą. Tai buvo pasididžiavimas dėl sėkmingai praeito Europos solidarumo išbandymo ir vieningai pakartoto įrodymo, jog ES kartu reiškia ir gerą valdymą. Graikijai teks reformuoti neefektyvų valdymo aparatą, išmokti gyventi pagal išgales, tikėsimės, jog ir politinės partijos atpras dalinti neatsakingus pažadus.

Šiame kontekste Lietuvos fiskaliniai rodikliai atrodo gerai (esame vieni iš 10 valstybių narių, kuriems negresia makroekonominis disbalansas, turime vienus didžiausių ekonomikos augimo rodiklių ir dar daug kitų pasiekimų, kuriais galime didžiuotis), tačiau stebint Europos ūkio padėtį, peršasi keletas esminių išvadų. Visų pirma, turime atsakyti sau, ar ilgai galėsime išsilaikyti investuodami mažiau nei procentą BVP į mokslą ir tyrimus? Mažos investicijos į naujas technologijas lemia tai, kad Lietuvoje dominuoja menką pridėtinę vertę kuriantys sektoriai. Tik valstybei ir verslui kartu ėmusis realių, o ne popierinių žingsnių, sumažės 153 tūkstančių dydžio vien oficialių bedarbių armija, o ženkli dalis daugiau nei 600 tūkstančių mūsų šalies piliečių, esančių ties skurdo riba, žengs aiškų žingsnį gerovės link, likdami tėvynėje. Negalime pamiršti, ir tai pripažino pats Ž. K. Junkeris, kad krizė dar nesibaigė: jai įjungtas „pauzės“ režimas. Ir būtent todėl visi kartu turime siekti, kad visuomenė turėtų kuo didesnes galimybes ne tik dirbti, bet ir užsidirbti, kad susiformuotų saugias „finansines pagalves“, galinčias padėti oriai išgyventi atsinaujinus finansiniams sukrėtimams.

Nepamirškime, kad pastaroji finansinė perspektyva gali būti paskutinė, kai gauname dosnią ES paramą. Po 2020 m. ji gali būti jau gerokai mažesnė. Todėl dabartinei ir būsimajai vyriausybei tenka svarbi užduotis užtikrinti, kad europinė parama taptų ilgalaikio augimo sąlyga, o ne vienadienio pasigražinimo priemone. Gal kiek ir per optimistinis 315 mlrd. eurų investicijas numatantis Junkerio planas visgi yra puiki priemonė pasiekti, kad 2020 m. Lietuva galėtų didžiuotis darnia ekonomika, skaidria ir investicijas iš viso pasaulio traukiančia mokesčių sistema, ekologiška ir bent jau didžiąja dalimi nepriklausoma energetika, moderniu ir konkurencingu žemės ūkiu ir tolygiu gerovės pasiskirstymu visoje šalies teritorijoje, kurioje gyventų atvira iš puikiai išsilavinusi visuomenė.

Itin džiugu, kad Komisijos vadovas nuošalyje nepaliko Ukrainos temos. Europinio solidarumo demonstravimas su europinių reformų kelią pasirinkusia ir agresiją patiriančia kaimyne yra svarbus ES kaip tarptautinių santykių veikėjo stiprėjimo požymis. O pakartotas įsipareigojimas ginti Baltijos šalis – ir tam tikras mūsų saugumo garantas. Džiaugiuosi, kad Komisija suvokia pagrindinius iššūkius Ukrainai – išgyventi agresijos akivaizdoje ir modernizuotis, tapti efektyvia valstybe. Žinoma, tam tikslui paskolinti 3,41 mlrd. eurų yra lašas jūroje, tačiau kartu – ir svarbus požymis to, kad mums svarbūs Rytinės kaimynystės rūpesčiai yra gerai suvokiami Briuselyje, kas rodo Lietuvos diplomatų, o kai kada – ir atstovų Europos Parlamente bei kitose institucijose darbo rezultatus.

Diskusijose dėl kitos svarbaus EK pirmininko kalbos elemento – klimato kaitos, Lietuvos atstovai gali neraudonuoti. Atsakant į Komisijos raginimą plėtoti darnią energetiką, visuomet galima nurodyti, kad Lietuva yra viena iš keturių valstybių narių (kartu su Bulgarija, Estija ir Švedija), pasiekusių strategijoje „Europa 2020“ nustatytą atsinaujinančios energetikos procentą. Deja, turime sau pripažinti, kad tai nėra itin didelis pasiekimas. Šiuo metu mūsų šalyje iš atsinaujinančių išteklių sukuriami 23 procentai visos elektros energijos yra apgailėtinai mažas rodiklis lyginant tiek su Švedijos pasiekimais (52,1 proc.), tiek ir su daugelio valstybių siekiais. Rengiantis metų pabaigoje Paryžiuje numatytai pasaulinei kovos su klimato kaita konferencijai vykstančiose diskusijose negaliu rasti atsakymo, kodėl Lietuva taip vangiai išnaudoja unikalią galimybę pasinaudoti politinėmis tendencijomis ir, prisidėdama prie kovos su pasauliniu klimato atšilimu, plėtoti atsinaujinančią energetiką bei sumažinti iki minimumo savo priklausomybę nuo įvežtino kuro.

Vertinant bendrai, pirmasis šios, Ž. K. Junkerio žodžiais tariant, labiausiai politinės (t.y. pasirengusios ieškoti sprendimų visais klausimais) Komisijos vadovo pranešimas rodo drąsios ir sunkumų nevengiančios Europos formavimąsi. Visgi negalima pamiršti, kad galutinius sprendimus dauguma klausimų valstybės narės priima savarankiškai ir juos įgyvendina pačios. Ž. K. Junkeris pristatė savo viziją ir perspektyvą. Dabar atėjo metas ES valstybių narių, o tai yra – ir mūsų politikams pasidaryti savo išvadas ir apsispręsti dėl to, kaip geriausiai išnaudoti europines tendencijas mūsų šalies gerovės kūrimui.

* Bronis Ropė yra Europos Parlamento narys

Kitos naujienos

2016-05-31 22:10

Čia aš – A.Račas: atsiprašau, kad mums nepavyko 97

Prieš beveik pusantrų metų pirmajame savo komentare faktai.lt rašiau: “visada tikėjau, kad yra niša žiniasklaidos priemonei, kuri pirmenybę teikia faktams ir faktais pagrįstai analizei. Niekada neabejojau, kad Lietuvoje yra daug žmonių, kurie skaitytų tokią žiniasklaidos priemonę, nes jų interesai ir…

2016-05-31 22:02

D. Mockus: man uždrausta bendrauti su R. Kurlianskiu

Koncerno „MG Baltic“ prezidentas Darius Mockus sako negalėjęs iš viceprezidento Raimondo Kurlianskio išgirsti paaiškinimų dėl teisėsaugos pateiktų įtarimų – jiems uždrausta bendrauti. „Man uždrausta su juo kalbėti. Jis pasirašo popierius, kad negali bendrauti, bet mes abu negalim bendrauti. Bendravimas uždraustas,…

2016-05-31 19:19

E. Jankevičius atsistatydino ir sako apskritai nedalyvausiąs Seimo rinkimuose

Iš vidaus reikalų viceministro pareigų pasitraukęs Elvinas Jankevičius sako apskritai nedalyvausiąs Seimo rinkimuose. „Apskritai rinkimuose nedalyvausiu“, – BNS antradienį sakė E.Jankevičius. Anksčiau antradienį socialdemokratų vicepirmininkas Algirdas Sysas BNS teigė, kad E.Jankevičius nedalyvaus parlamento rinkimuose su Socialdemokratų partija. Pasak vidaus reikalų…

2016-05-31 18:25

„MG Baltic“ viceprezidentas R. Kurlianskis išėjo į laisvę

Politikų papirkimu įtariamas koncerno „MG Baltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis po 20 dienų trukusio suėmimo antradienio pavakarę paleistas iš Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo. R.Kurlianskis laisvę atgavo, teismui atmetus prokurorų prašymą pratęsti jo suėmimo terminą. Teismas antradienį R.Kurlianskiui skyrė namų areštą dviem mėnesiams…

2016-05-31 18:19

Buvęs Vilniaus vicemeras ir Seimo narys E. Lementauskas korupcijos byloje buvo nuteistas pagrįstai, patvirtino teismas

Buvęs Seimo narys ir buvęs sostinės vicemeras Evaldas Lementauskas pagrįstai buvo pripažintas kaltu ir nuteistas lygtine bausme korupcijos byloje, antradienį patvirtino Vilniaus apygardos teismas. Buvęs politikas buvo nuteistas dar 2014 metų vasarį, tačiau nuteistasis nuosprendį apskundė Vilniaus apygardos teismui ir…

2016-05-31 18:05

Lietuva dvigubai viršija ES vidurkį dėl mirčių nuo perdozavimo

Lietuva dvigubai viršija Europos Sąjungos (ES) vidurkį dėl mirčių perdozavus narkotinių medžiagų. Blogiausia padėtis – Estijoje. Užpernai Lietuvoje milijonui teko 44,4 atvejo arba iš viso 87 mirtys dėl narkotikų perdozavimo. Šie rodikliai skaičiuojami 15-64 metų gyventojų grupėje. Tuo metu ES…

2016-05-31 17:33

Politinė taryba: sprendimas dėl PVM lengvatų – rudenį, bus didinamas NPD

Premjerui siūlant jau nuo spalio įvesti pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatą mėsai, o kai kuriems politikams – sumažinti PVM tarifą iki 18 proc., politikai dėl šio mokesčio lengvatų svarstymų grįš tik rugsėjį. Tačiau jie sutarė, kad neapmokestinamųjų pajamų (NPD) dydis…

2016-05-31 17:26

Seime iriasi griežtesnė įmonių obligacijų leidimo ir platinimo tvarka

Seime skinasi kelią naujos kapitalo rinkos priemonės – griežtesnė įmonių obligacijų platinimo tvarka. Siūlomos naujos procedūros, kurias turės įveikti įmonės, ketinančios išleisti obligacijų. Už balsavus 74-iems ir susilaikius 7-iems Seimo nariams, antradienį po svarstymo Seimas pritarė Akcinių bendrovių ir uždarųjų…

2016-05-31 17:24

„Lietuvos geležinkelių“ vadovas nemato kliūčių piktnaudžiavimu įtariamam S. Gudvaliui toliau dirbti

„Lietuvos geležinkelių“ generalinis direktorius Stasys Dailydka nemato problemos, jog jau trejus metus piktnaudžiavimu įtariamas jo pavaduotojas Stasys Gudvalis lieka dirbti šioje valstybės valdomoje bendrovėje. „Man atrodo, kad nekaltumo prezumpcija galioja visiems, negali būti išimties ar tokiam, ar tokiam“, – BNS…

2016-05-31 16:21

Seimas linkęs atšaukti privalomą augintinių ženklinimą

Seimas linkęs atšaukti privalomą šunų, kačių ir šeškų ženklinimą, kuris visuotinai turėjo būti įgyvendintas nuo 2017 metų. Antradienį po svarstymo parlamentas pritarė „darbiečio“ Kęstučio Daukšio pataisoms, kad privalomas ženklinimas lieka galioti tik gyvūnams, kurie išvežami iš Lietuvos arba į ją…

2016-05-31 16:13

N. Numavičius neturi bendrų verslų su „MG Baltic“, sako advokatė

Verslo grupės „Vilniaus prekyba“ pagrindinis akcininkas Nerijus Numavičius neturi bendrų verslų su koncernu „MGBaltic“, sako N.Numavičiaus advokatė. Pasak Olgos Petroševičienės, N.Numavičiaus ir koncerno prezidento Dariaus Mockaus santykius „galima laikyti pagarbiai draugiškais“. „Bendrų verslų su „MG Baltic“ įmonių grupe N.Numavičius neturi…

2016-05-31 15:22

Teismui perduota dviejų neteisėtai pagalbą gimdyvėms namuose teikusių vilniečių byla

Panevėžio apygardos prokuratūra į teismą perdavė bylą, kurioje dvi vilnietės kaltinamos neteisėtai besivertusios ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla – įtariama, kad viena jų priimdavo namuose gimdančių moterų naujagimius, o kita juos apžiūrėdavo ir išrašydavo gimimą patvirtinančias pažymas, nors nei…

2016-05-31 14:55

Narkotikų paplitimo žemėlapyje Lietuva žinoma kaip metamfetamino šalis – ataskaita

Europos regionai skiriasi pagal narkotikų paplitimą, Lietuva su Latvija, Estija, Lenkija, Čekija ir Slovakija garsėja kaip metamfetamino šalys, rodo ES narkotikų stebėsenos agentūros (EMCDDA) ataskaita. „Daugelyje Vakarų ir Pietų Europos šalių dažniausiai konfiskuojamas stimuliantas yra kokainas, ir tai visiškai atitinka…

2016-05-31 14:28

Kauno rajone darželyje vaikui į ranką įkando gyvatė

Kauno rajone, Ežerėlio miestelyje, pirmadienį vaikui darželyje į ranką įkando nuodinga gyvatė – angis. „Dviejų metų vaikas, kuriam vakar apie 10 valandą vaiko įkando gyvatė, angis, buvo pervežtas į vaikų skyrių ir perkeltas į intensyviosios terapijos skyrių, nes tino ranka.…

2016-05-31 14:13

Seime į priekį juda pataisos, kurios leistų šauliams namuose laikyti pusiau automatinius ginklus 4

Seime į priekį juda pataisos, kurios leistų šauliams ir kariams savanoriams įsigyti bei namuose laikyti pusiau automatinius ginklus ir šovinius. Už pataisas, kurios numato teisę įsigyti B ir C kategorijų ginklus, antradienį po svarstymo balsavo 58 Seimo nariai,prieš buvo 7,susilaikė…

2016-05-31 13:30

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų vadovė ginasi dėl užtvertų miško keliukų ir sutarčių su gyventojais

Pavilnių ir Verkių regioninių parkų direkcijos vadovė Vida Petiukonienė, kuriai Vilniaus meras Remigijus Šimašius buvo davęs laiko iki antradienio paaiškinti parkuose nustatytus pažeidimus, sako esanti pasiruošusi apginti savo veiksmus. Praėjusią savaitę su V.Petiukoniene susitikęs meras sakė, kad pasitikėjimas ja yra…

2016-05-31 12:38

Bus švelninami reikalavimai žemės pirkėjams, sako premjeras 2

Europos Komisijai (EK) reikalaujant, kad Lietuva palengvintų žemės pardavimą užsieniečiams, premjeras Algirdas Butkevičius žada, kad reikalavimai žemės pirkėjams bus švelninami, pirmiausia naikinant reikalavimą turėti žemės ūkio išsilavinimą. „Jeigu kalbėti apie žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo projektą, kiek žinau, šią…

2016-05-31 12:20

N. Numavičiaus įmonės vadovė apklausta Specialiųjų tyrimų tarnyboje

Teisėsaugos pareigūnai galimo politikų papirkimo byloje antradienį apklausė verslo grupės „Vilniaus prekyba“ pagrindinio akcininko Nerijaus Numavičiaus kontroliuojamos bendrovės „Bertona Holdings Limited“ Lietuvos skyriaus vadovę Dianą Dominienę. „Negaliu nieko pasakyti“, – po apklausos Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) žurnalistams sakė D.Dominienė. „Ką…

2016-05-31 11:00

A. Butkevičius kartoja: PVM lengvata – tik mėsai

Premjeras Algirdas Butkevičius kartoja, kad pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvata gali būti taikoma tik šviežiai ir atšaldytai mėsai, o jei dėl to maisto produktai neatpigs, ji būtų panaikinta. „Kalbant apie PVM lengvatą matau tik dvi galimybes: pirma, sumažinti PVM tarifą…

2016-05-31 10:24

Šaltiniai: galimos politinės korupcijos byloje kratos atliktos N. Numavičiaus įmonėje

BNS žiniomis, teisėsauga galimos politikų ir koncerno „MGBaltic“ korupcijos byloje pirmadienį atliko kratas ir didžiausios Lietuvoje verslo grupės „Vilniaus prekyba“ pagrindinio akcininko Nerijaus Numavičiaus kontroliuojamos bendrovės „Bertona Holdings Limited“ Lietuvos skyriaus vadovės Dianos Dominienės darbo vietoje ir namuose. Pasak šaltinių,…

2016-05-31 10:18

R. Kurlianskis paleidžiamas į laisvę – advokatas

Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį atmetė prokuroro prašymą pratęsti koncerno „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio suėmimą. Politikų papirkimu įtariamas R.Kurlianskis bus paleistas į laisvę antradienį, po teismo posėdžio žurnalistams pranešė jo advokatas Kazys Pėdnyčia. Verslininkui teismas skyrė namų areštą dviems…

2016-05-31 09:52

Seime – iniciatyvinės grupės siūlymai dar labiau riboti alkoholio prieinamumą

Seimui teikiamos piliečių iniciatyvinės grupės „Už blaivią“ parengtos alkoholio prieinamumą ribojančios įstatymo pataisos – jomis siūloma neparduoti alkoholio jaunesniems nei 20 metų asmenims ir įpareigoti pardavėjus reikalauti pateikti asmens dokumentą. Dabar stipriuosius gėrimus gali įsigyti žmonės nuo 18 metų. Seimui…

2016-05-31 09:48

Prezidentės patarėja: politinė sistema išgyvena stiprų sukrėtimą 2

Politinė sistema išgyvena stiprų sukrėtimą, sako prezidentės Dalios Grybauskaitė patarėja Rasa Svetikaitė, teisėsaugai paskelbus apie įtarimus dėl liberalų ir „darbiečių“ korupcijos. „Akivaizdu, kad šiandien politinė sistema išgyvena iš tikrųjų stiprų sukrėtimą ir, kaip aš ir minėjau, nuo politikų priklauso, ar…

2016-05-31 08:56

Seimo narė A. Bilotaitė pateko į avariją 1

Seimo narė konservatorė Agnė Bilotaitė pirmadienį Raseinių rajone pateko į avariją, kai jos automobilis kliudė stirną, pranešė Policijos departamentas. Apie 22 val. Raseinių rajone, automagistralės Klaipėda – Vilnius 135-ame kilometre, automobilis „Audi A4“, vairuojamas Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų…

2016-05-31 07:29

Teismas skelbs sprendimą dėl R. Kurlianskio suėmimo pratęsimo

Vilniaus miesto apylinkės teismas antradienį skelbs sprendimą dėl prokuroro prašymo dviem mėnesiams pratęsti „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio suėmimą. R.Kurlianskis ankstesniu Vilniaus apygardos teismo sprendimu buvo suimtas 20 dienų, šis terminas baigiasi gegužės 31 dieną, antradienį. Teismo prašoma pratęsti verslininko…

2016-05-30 20:47

V. Uspaskichas: jei prokurorams kiltų kliūčių apklausti, V. Gapšio vietoje pasitraukčiau iš Seimo ir partijos

Darbo partijos įkūrėjas ir buvęs ilgametis lyderis Viktoras Uspaskichas sako, kad tuo atveju, jeigu prokurorai kreiptųsi dėl parlamentaro Vytauto Gapšio neliečiamybės, jis turėtų atsisakyti Seimo nario mandato ir pasitraukti iš partijos. „Ką reiškia ginu ar neginu (V.Gapšį)? Aš neturiu nei…

2016-05-30 17:39

V. Gapšys neturi palikti nei partijos, nei Seimo, sako V. Mazuronis

„Darbietis“ Vytautas Gapšys neturėtų palikti nei partijos, nei Seimo, sako Darbo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis, teisėsaugai tiriant įtarimus dėl galimo parlamentaro kyšininkavimo. „Aš pasitikiu V.Gapšiu, tačiau jeigu pasirodys daugiau teisėsaugos informacijos, kad kažkas buvo neteisėtai padaryta, tai reaguosime kitaip“, –…

2016-05-30 17:30

R. Kurlianskio suėmimą prokuroras siūlo pratęsti dviem mėnesiams – teisėjas

Generalinė prokuratūra prašo pratęsti „MG Baltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio suėmimą dviem mėnesiams, žurnalistams Vilniaus miesto apylinkės teisme pirmadienį patvirtino teisėjas Petras Karvelis. „Dviem mėnesiams“, – sakė P.Karvelis, paklaustas, kuriam laikui prašoma suimti R.Kurlianskį. Vilniaus apylinkės teismas šį prokuroro Justo Lauciaus…

2016-05-30 15:28

Politologas sako, kad ant Darbo partijos kritęs šešėlis nešvelnina liberalų krizės

Politologas Mažvydas Jastramskis sako, kad korupcijos tyrime įtarimų šešėlis kritęs ant Darbo partijos nešvelnina Liberalų sąjūdžio krizės. Teisėsauga tiria įtarimus, kad koncerno „MGBaltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis galėjo duoti kyšius. Prieš kelias savaites teisėsauga paskelbė, kad kyšį galėjo paimti dabar jau…

2016-05-30 15:00

V. Gapšys įtarimus neigia, dėl mandato žada apsispręsti vėliau

Darbo partijos pirmasis vicepirmininkas Vytautas Gapšys sako nepripažįstantis įtarimų korupcija, o dėl Seimo nario mandato žada apsispręsti vėliau. Žurnalistų paklaustas, ar yra kada nors paėmęs ar davęs kyšį, V.Gapšys atsakė: „Ne“. Politikas teigė „nelabai įsivaizduojantis, kuo gali būti kaltinamas“. V.Gapšys…

2016-05-30 14:51

Savo vaikus į šulinį įmetusį Kėdainių rajono gyventoją prašoma gydyti priverstinai

Savo vaikus į šulinį Kėdainių rajone, Saviečių kaime, įmetusį vyrą prokuroras prašo priverstinai gydyti, pirmadienį pranešė prokuratūra. Kauno apygardos prokuratūros prokuroras Andrius Kiuršinas priėmė nutarimą perduoti bylą teismui dėl priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo Aurelijui Berui. Jis šių metų sausio 2…

2016-05-30 14:38

V. Gapšys po apklausos: nekalbama apie grynuosius pinigus

Iš apklausos Specialiųjų tyrimų tarnyboje (STT) pirmadienį išėjęs parlamentaras „darbietis“ Vytautas Gapšys sako, kad teisėsaugos įtarimai kyšininkavimu tarp jo ir koncerno „MGBaltic“ viceprezidento Raimondo Kurlianskio nėra susiję su grynaisiais pinigais. „Ką galiu pasakyti, tai nekalbama apie grynuosius pinigus“, – žurnalistams…

2016-05-30 14:02

Teisėsauga atliko kratas ir poėmius „Mitnijoje“ ir LNK

Teisėsauga pirmadienį atliko kratas ir dokumentų poėmius dvejose koncernui „MGBaltic“ priklausančiose įmonėse – statybų bendrovėje „Mitnija“ ir kelias televizijas valdančioje grupėje „Laisvas ir nepriklausomas kanalas“ (LNK). „MGBaltic“ atstovė pranešė, kad šiose įmonėse pirmadienio rytą „lankėsi ikiteisminio tyrimo pareigūnai, tęsiantys procesinius…

2016-05-30 13:55

G. Landsbergis: kyšininkai užkniso juodai 10

Pasirodžius informacijai, kad STT atlieka kratas Darbo partijos nario V. Gapšio namuose bei darbovietėje, G. Landsbergis pratrūko ir savo facebook paskyroje, kreipėsi į “tuos visus, kurie kiaulės akimis manė, kad čia tik nedidelis kyšelis.” “Kyšininkai užkniso juodai. Taip jūs, kreipiuosi…

2016-05-30 13:07

Bent vienos rūšies pensiją gauna kas trečias Lietuvos gyventojas

Lietuvoje praėjusių metų pabaigoje bent vienos rūšies pensiją gavo 912,3 tūkst. asmenų, arba kas trečias šalies gyventojas, rodo išankstiniai Statistikos departamentoduomenys. Per praėjusius metus pensijų gavėjų skaičius sumažėjo 10,9 tūkst. (1,2 proc.), teigiama Statistikos departamento pranešime. 2015-ųjų pabaigoje 677,5 tūkst.…

2016-05-30 12:52

Politinė taryba dėl PVM maisto produktams tarsis antradienį

Valdančiosios koalicijos partijų posėdis dėl pridėtinės vertės mokesčio (PVM) lengvatų maisto produktams vyks antradienį, pranešė premjero Algirdo Butkevičiaus patarėja. „Su koalicijos partneriais suderinta ir atsižvelgus į premjero darbotvarkę, politinės tarybos posėdis vyks antradienį 14 val.“, – BNS sakė premjero patarėja…

2016-05-30 12:40

Generinių vaistų kompensuojama daugiau, didėja ir pacientų priemokos – auditoriai

Pasiekti geresnį generinių vaistų prieinamumą Lietuvoje vis dar sunku, nes nėra suformuota aiški šių vaistų vartojimo politika, o vartotojams trūksta informacijos apie galimybę vaistinėse rinktis mažiau kainuojančius vaistus, rodo Valstybės kontrolės atliktas generinių vaistų pasiekiamumo užtikrinimo auditas. „Kompensuojamųjų generinių vaistų…

2016-05-30 12:36

V. Mazuronis dėl galimos korupcijos sako norintis išgirsti V. Gapšio poziciją

Darbo partijos pirmininkas Valentinas Mazuronis dėl galimos partiečio Seimo nario Vytauto Gapšio korupcijos sako norintis išgirsti paties parlamentaro poziciją. „Pirmiausia aš norėčiau išgirsti Vytauto Gapšio nuomonę, paaiškinimą ar kažką panašaus, todėl, kad tada žiūrėsime, kokia ten situacija. Arba bent jau…

2016-05-30 12:01

Per savaitę Vilniuje nustatyti 36 neblaivūs vairuotojai

Praėjusią savaitę Vilniuje nustatyti 36 neblaivūs vairuotojai, 19 iš jų sulaikyti savaitgalį. Savaitgalį Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos valdybos Kelių patrulių rinktinės pareigūnai pasirinktose sostinės vietose ir pasirinktame Vilniaus apskrities rajone tikrino vairuotojų blaivumą – ar nevairuoja apsvaigę…

2016-05-30 11:59

Teisėsauga įtaria, kad „MG Baltic“ per V. Gapšį už kyšius siekė paveikti Darbo partiją 2

Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)pirmadienį paskelbė įtarianti, kad šiuo metu suimtas koncerno „MGBaltic“ viceprezidentas Raimondas Kurlianskis per Seimo narį „darbietį“ Vytautą Gapšį už kyšius siekė paveikti Darbo partijos narius, kad jie veiktų koncerno interesais. Vykdant tyrimą atliktos kratos V.Gapšio namuose ir…

2016-05-30 11:10

Pedagogų atlyginimams kelti iki 2020-ųjų planuojama skirti beveik 200 mln. eurų

Pedagogų atlyginimams kelti 2016-2020 metams planuojama skirti 195,8 mln. eurų, numatoma Pedagoginių darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos projekte. Pagal programą, kurią dar turės patvirtinti Vyriausybė, pedagogų tarnybinių atlyginimų koeficientai kasmet didėtų 5 procentais. Nuo šių metų rugsėjo tam reikėtų 9,5…

M