Amen, Allakhu Akbar, Христос воскрес, Keulė rūkė ir fanatiški Lietuvos tamsuoliai 10

2015-11-19 01:45 faktai.ltArtūras Račas
BFL/Vyginto Skaraičio nuotrauka

Andersas Breivikas, 2011-ųjų liepą Norvegijos Utojos saloje šaltakraujiškai iššaudęs beveik 80 žmonių, buvo krikščionis. “Kultūrinis krikščionis”, kaip jis pats rašė, pasisakantis už “monokultūrinę krikščionišką Europą” ir prieš multikultūralizmą bei islamizaciją.

Panašiai, kaip Lietuvos visuomenės televizijos ir “pagrindiniu” save vadinančio naujienų portalo apžvalgininkas Vladimiras Laučius ir dar geras tuzinas kitų Lietuvos krikščionių, kurie po teroro aktų Paryžiuje prapliupo prakeiksmais islamui, tolerastams ir kairiesiems. Nes tikri krikščionys dažniausiai būna dešinieji. Kaip ir A.Breivikas.

Paryžiuje teroristai nužudė dvigubai daugiau žmonių nei A.Breivikas Norvegijoje. Bet mažiausiai keliasdešimt kartų mažiau nei 2013-2014 metais buvo nužudyta Centrinėje Afrikos Respublikoje, kur krikščionių teroras prieš musulmonus JTO buvo įvertintas kaip “etninis valymas” ir nusikaltimas žmoniškumui, nes masinį musulmonų žudymą paskelbti genocidu pritrūko įrodymų.

Daugiau nei Paryžiuje šiame amžiuje buvo nužudyta ir Šiaurės Indijoje. Ten siautėjusiems teroristams nepatiko, kad kažkas išpažįsta kitą religiją nei krikščionybė. Todėl “kitatikiai” buvo prievarta verčiami tapti krikščionimis, o tie, kurie nesutikdavo, buvo žudomi. Kartais – prieš tai išprievartaujant. Oranžinė, balta ir žalia spalvos tuo metu socialiniame tinkle “Facebook” nebuvo populiarios.

Bet grįžkime į šiandieną. Kai gedime Paryžiau aukų ir kalbame apie karą.

Skaičiau šiandien komentarus greitojo maisto restorano “Keule rūkė” “Facebook” profilyje. To restorano, kuris tuo metu, kai krikščionys siūlė melstis už Paryžių, pasiūlė nusišluostyti barzdas krikščionių maldaknygės puslapiais.

Skaičiau tuos komentarus ir mane pykino nuo tamsumo, fanatiškumo ir dviveidiškumo, bet aš pabandžiau įsivaizduoti: vėlų vakarą, jau prieš pat užsidarant restoranui, dešinieji Lietuvos krikščionys V.Laučius, A.Bačiulis, R.Juknevičienė, ginkluoti beisbolo lazdomis (šaunamajam ginklui gauti būtina pažyma apie sveikatą), įsiveržia į vidų ir negyvai uždaužo restorano, kuris pasityčiojo iš šventų dalykų, darbuotojus. Kokius septynis. Arba vienuolika, jei tiek buvo likę.

Kaip galvojate, ar, išaušus rytui, Gedimino prospektu žygiuotų minia krikščionių su užrašais “Aš esu Keule rūkė”, “Ich bin Keulė rūkė” ar “איך בין אַ Keule rūkė”. Neklausiu, ar būtų užrašai “Je suis Keule rūkė”, nes tai savaime suprantama.

Logiškai galvojant ir laikantis Lietuvos krikšioniškųjų mintytojų tradicija, tokia eisena turėtų būti ir užrašai – taip pat. Nes Lietuva juk Europa, o Europos šaknys krikščionybėje. O krikščionybė sako “užjausk savo artimą” ir “neleisk mūsų gundyti”. Ir dar – “atsuk antrą žandą”.

Nes pagal krikščionišką tradiciją visi mes esame Dievo vaikai ir visi mes lygūs. Jei “Charlie Hebdo” gali tyčiotis iš Korano ir Mahometo, tai ir “Keule rūkė” gali taip pat sėkmingai tyčiotis iš Jėzaus ir jo maldų knygos. O mes turime užjausti ir tuos, ir anuos. Ir su jais susitapatinti. Nes krikščionybė juk už laisvą žodį, ar ne?

Aš – ne krikščionis. Ir ne musulmonas, jei jums įdomu. Man visos religijos tokios pačios – man atrodo, kad lygiai taip pat kvaila tikėti, kad kažkas gali vaikščioti vandeniu ir prisikelti iš numirusiųjų, kaip ir tikėti, kad susiprogdinus tavęs rojuje lauks 80 tūkstančių tarnų ir 72 nekaltos mergelės.

Nepaisant to, tarp “Charlie Hebdo” laisvo žodžio ir “Keule rūkė” saviraiškos laisvės aš dedu lygybės ženklą. Ir mano laisvės ir civilizacijos supratime tam lygybės ženklui jokios įtakos neturi tai, ar laisvo žodžio autorių po to sušaudė ar sutalžė beisbolo lazda. Ar “Facebook” komentarais. Laisvas žodis laisvame pasaulyje nesusijęs su pomirtiniu gyvenimu, religija, odos spalva ar tautybe.

“Amen” man turi tokią pat prasmę kaip ir “Allakhu Akbar”. Tai yra, jokios. Nes Kristus ir Mahometas yra dvyniai broliai (abu juk su barzda) ir tik užjietėjusios davatkos ir fanatiški tamsuoliai to gali nematyti ir nesuprasti.

Būtent tos davatkos ir tie fanatiški tamsuoliai, nesvarbu, ar jie tiki barzdotu Jėzumi ar barzdotu Pranašu, o ne krikščionybė ar islamas šiandien yra didžiausia mūsų nelaimė ir grėsmė civilizacijai, kuri, priešingai nei bando įteigti V.Laučius, apima ir islamą. Ir ateizmą, kad ir kaip baisiai “monokultūrinės krikščioniškos Europos” apologetams tai skambėtų.

Šiandien, kai skaitau komentarus Facebook’e ir “pagrindinių” portalų pagrindinių mintytojų pasisakymus, kuriuose raginama skelbti Kryžiaus karą “kultūrinėms svetimybėms”, apgailestaujama, kad šiandien nėra kas sustabdo “musulmonų invazijos” į Europą, siūloma “įvesti mūsų tvarką” ir pagal ją leisti praktikuoti islamą, visus jos išpažinėjus suregistruojant VSD registre ir numatant baudžiamąją atsakomybę už musulmonų viešai reiškiamą nuomonę apie per trumpus sijonus bei imtis “kitatikių” prievartinės integracijos, mane pradeda pykinti.

Nes tie mintytojai yra tamsuoliai barbarai fanatikai. Tokie patys, kaip, Paryžiuje spausdami mygtuką prie sprogmenų diržo ir šaukiantys “Allakhu Akbar” ar nulinčiavę mulą prie mečetės durų Centrinėje Afrikos Respublikoje ir ritualą užbaigę kalbėdami “Tėve mūsų”.

Religija nedaro žmonių kvailais, tamsiais ir bukais. Religija nepaverčia žmonių teroristais. Nėra gerų ir blogų, teisingų ir neteisingų, taikių ir karingų religijų.

Tačiau yra žmonių, kurie yra kvaili, buki ir tamsūs ir pasinaudoja religija savo niekingiausiai prigimčiai pridengti. Yra žmonių, kurie žudo melsdamiesi, nes taip jiems lengviau pateisinti savo fanatiškumą ir tamsybę. Taip pat yra žmonių, kurie savo tamsybę pateisina melsdamiesi už tuos, kurie buvo nužudyti prisidengus religijos vėliava.

Taip, islamas yra tarp tų religijų. Bet krikščionybė – taip pat. Judaizmas – irgi. O Rusijoje juk dauguma stačiatikiai, tad gal dėl karo Čečėnijoje ir įvykių Ukrainoje kaltas “stačiatikiškas terorizmas”?

Tamsuoliai fanatikai Lietuvos mintytojai pastaruoju metu bando įtikinti, kad didžiausia bėda yra kitoniškumas. Kad pavojingi yra tie, kurie kitaip meldžiasi, kitaip rengiasi, kitaip mylisi, kitaip įsivaizduoja poirtinį gyvenimą. Jie nori aiškios fronto linijos tarp to, ką jie vadina savo civilizacija, tarp “savų” ir svetimų”, tarp “mes” ir “jie”.

Jei būtų viduramžiai, tamsuoliai fanatikai Lietuvos mintytojai vėl skelbtų Kryžiaus žygius prieš kitatikius. Nes jie tokie patys, kaip tamsuoliai ISIS fanatikai, kurie skelbia jihadą. Tamsuoliai yra buki, jie nesimoko iš istorijos, todėl nežino, kad Kryžiaus žygiai ir krikščionių terorras nesunaikino islamo.Kaip ir ISIS jihadas nesunaikins krikščionybės. Nes vienas iš civilizacijos progreso trūkumų yra tas, kad jis susitaiko su tamsuoliškumu, nesvarbu, kokios būtų jo formos. Su viltimi, kad galų gale tamsuoliai išnyks patys, jų nenaikinant prievarta.

Lietuvos tamsuoliai mintytojai, nors laiko save didžiais patriotais, tikriausiai yra per buki susimąstyti apie tai, kad iš esmės Kryžiaus žygių sumanytojams Lietuva turėtų būti dėkinga už savo valstybingumą ir viduramžių didybę. O juk galėjo būti kitaip, jei Vytautas ir Kęstutis tada būtų pripažinę “monokultūrinę krikščionišką Europą”, o Gediminas savo laiškuose būtų rašęs, kad “kitatikiai” Lietuvoje nepageidaujami.

Mūsų visų laimei, didieji Lietuvos kunigaikščiai nebuvo buki fanatiški tamsuoliai. Mūsų visų laimei tada nebuvo “pagrindinio” interneto portalo ir “Facebook”, kurie yra šiandienos tamsuolių kloaka, kurioje Gedimino laiškai niekada nebūtų paskelbti.

Tamsuoliams abiejose pusėse, nepriklausomai nuo to, ar jie garsiai šaukia “Allkahu Akbar”, tyliai mušdamiesi į krūtinę skanduoja “Dieve atleisk man mano kaltes”, ar rašo į “Facebook”, kai jiems kyla įvairių minčių, svarbiausia yra pasėti baimę. Tamsuoliai abiejose pusėse ja minta ir jos padedami dauginasi. Šiuo metu Lietuvoje gana sparčiai.

Bet aš, nors ir ateistas, šventai tikiu, kad jiems nepavyks. Nes istorija liudija, kad niekada nepavykdavo ir kad net ir sudeginus Džordaną Bruno ant krikščioniškosios inkvizijos laužo, iš nekalto prasidėjimo niekas negimė, o Saulė netapo Visatos centru.

Todėl nesimeldžiau, kai tamsuoliai fanatikai šaukė “Pray for Paris”, nors mano senas geras pažįstamas Mykolas Katkus tvirtina, kad malda yra “aukščiausia mąstančių žmonių empatijos išraiška”. Tikiuosi, kad jis meldėsi ir malda jam padėjo.

Laikau save mąstančiu ir man skauda dėl 150 žmonių, kurie, prisidengus islamo vėliava, buvo nužudyti Paryžiuje. Kaip ir dėl tų, kurie buvo žudomi Šiaurės Airijoje ar Centrinėje Afrikos Respublikoje, prisidengus krikščionybės vėliava. Bet manęs tai neįbaugino – šiandien vakare, kai pirkau bandeles Saulėtekio “Iki” parduotuvėje, man nebuvo baisu, nors maždaug pusė pirkėjų buvo man nesuprantama kalba šnekantys tamsesnio už mane gymio vaikinai. Ir man nekilo jokių minčių, išskyrus vieną – gerai, kad į Lietuvą atvažiuoja daug studentų iš kitų valstybių ir kad jie neskaito “pagrindinio” portalo ir nežiūri “visuomeninės” televizijos.

Ir nors esu netikintis, man priimtina tai, ką po Paryžiaus tragedijos apie raginimus melstis už Paryžių sakė Dalai Lama: “Problemą sukūrė žmonės, o dabar prašome Dievo ją išspręsti. Tai nelogiška. Dievas pasakytų, spręskite problemą patys, nes dėl jos atsiradimo pirmiausia kalti jūs patys”.

Jis teisus. Problemas sprendžia žmonės, o ne Dievas, nesvarbu, kokios formos jo barzda.

Amen, Allakhu Akbar, Христос воскрес.

Bet, kaip galbūt prieš mirtį sakė Galileo Galilei: o vis dėlto ji sukasi.

Kiti straipsniai

2016-05-31 22:10

Čia aš – A.Račas: atsiprašau, kad mums nepavyko 97

2016-05-19 23:40

Kodėl E. Masiulis nesėdi? 21

2016-04-29 17:40

Ar M.Mikutavičius taps naujuoju V.Landsbergiu? 15

2016-04-28 18:23

Norite saugesnės Lietuvos? Padėkite Vladui 4

2016-03-30 17:22

Į sveikatą, mielas Ž.Pečiuli: pakelkime bokalą už girtuoklystės tradicijas LRT 12

2016-03-29 21:14

Lietuva – prisitaikėlių ir bailių šalis 22

2016-03-23 18:51

Tradicija išsaugota: naujas Mesijas jau pasirodė ir ateis mūsų visų gelbėti 24

2016-03-09 21:34

Rusijos provokacija prie kuklaus “Kempinsky” viešbučio 33

2016-03-08 16:58

K. Trečiokas ir E.Gustas turėtų trauktis. Bet pavyzdį turėtų parodyti D. Grybauskaitė ir S. Urbanavičius 14

2016-03-06 19:09

Populistai, konformistai ir slušniai 8

2016-03-04 19:12

Etika: nepriklausoma nuomonė už pinigus, tekstai iš USB ir atmatos 7

2016-03-03 22:09

Man gaila vargšo Šarūno, bet uostyti mėšlą ir būti bailiu jis nusprendė pats. Tokiu ir išliks 4

2016-03-01 21:59

Po kiek STT arba apie “prekybą poveikiu” 11

2016-02-29 18:04

Delfi – Rusijos propagandos įrankis ir grėsmė Lietuvos nacionaliniam saugumui 7

2016-02-27 20:30

Ša, kolaborantai! 31

2016-01-28 20:12

Nomenklatūra kyšių neduoda 11

2016-01-15 16:44

Be premijos valstybę mylėti sunku, o už provokacijas Lietuvoje nebaudžiama 15

2016-01-12 21:30

V. Landsbergio kerštas Laisvės gynėjams ir Tautai 31

2016-01-11 19:22

Kas saugiau: ginklai ar marškiniai su ilgomis rankovėmis? 11

2016-01-07 18:07

Prezidentė žada “plataus masto kampaniją”. O aš netikiu 20

2015-12-24 15:02

Ačiū 26

2015-12-23 18:27

Ką daryti, kad Lietuvos valstybė netaptų farsu? 10

2015-12-02 21:23

Mokslą ir propagandą suvienijo M.Garbačiauskaitė-Budrienė 4

2015-11-30 18:24

S. Skvernelis: trys kiškiai vienu LSDP šūviu 6

2015-11-26 13:22

Kai nėra laisvės, laimi tautinių juostelių pardavėjai 6

2015-11-20 18:38

S.Skvernelis, “žemas politinis lygis” ir jo ištakos 27

2015-11-17 16:46

“Lietuvos geležinkeliai”, viešieji pirkimai ir “nenumatytos aplinkybės”. Tepadeda jums Dievas 7

2015-11-13 16:28

Laisvė, ori senatvė, humoras ir šiltas bendravimas 4

2015-11-12 15:31

D.Grybauskaitės sveikatos būklė ir grėsmės nacionaliniam saugumui 28

2015-11-10 17:22

Kaip jaučiatės, A.Kubiliau? 16

2015-11-05 18:59

Kodėl VSD reikia daugiau lėšų ir kodėl moterys kartais turi užleisti vietą vyrams 4

2015-11-04 19:05

Slapti D.Grybauskaitės ginklai ir jos ginklanešiai: svarbiausia užsiundyti šunis 12

2015-11-03 18:33

Kodėl prezidentei prireikė generalinio prokuroro? 3

2015-11-02 19:14

Viešojo intereso paieškos Druskininkuose ir Vilniuje 11

2015-10-29 19:20

Kovinės pėstininkų mašinos, Gabrieliaus viltys ir prezidentės bitės 3

2015-10-28 16:41

Galutinis sąrašas: ar paliktumėte jiems pasaugoti savo vaikus 8

2015-10-27 19:35

Apie įtaką ir pašvinkusių kiaušinių poveikį “elitui” ir “tautai” 13

2015-10-22 18:01

JAV ir Rusijos tarpusavio supratimas, šnipų bėdos ir būsima A.Ramanausko kalba seksualinių mažumų mitinge 5

2015-10-20 16:44

Socialdemokratiškas požiūris į dideles pajamas 5

2015-10-19 20:38

Kaip tramdyti “ralistus” ir girtuoklius, žudančius žmones? Labai paprastai – finansiškai 12

M