Į viršų

Atsakomybės apribojimas

Stengiamės užtikrinti sklandų faktai.lt veikimą, bet nesuteikiame jokių garantijų dėl nepertraukiamo funkcionavimo ir prieinamumo.

Pasiliekame teisę bet kada apriboti arba nutraukti faktai.lt ar kurios nors jo dalies veikimą.

Neatsakome už faktai.lt turinyje galinčius pasitaikyti netikslumus ar klaidas.

Neatsakome už faktai.lt trečiųjų asmenų pateiktų produktų, paslaugų, straipsnių, pranešimų, reklamos teisingumą, tų produktų ir paslaugų kokybę.

Neatsakome už jokius tiesioginius ir netiesioginius nuostolius, kuriuos galite patirti dėl faktai.lt skelbiamo turinio, veikimo sutrikimų ar trečiųjų asmenų pateiktos informacijos teisingumo.

Tais atvejais, kai faktai.lt yra patalpintos nuorodos į kitus tinklalapius, mes neatsakome už juose pateiktos informacijos turinį, tokių tinklalapių neprižiūrime ir jų neatstovaujame.

M